Nederlands als tweede taal

Persoonlijke Aandacht         Masterclasses         Bevoegde Trainers         Gecertificeerd ® Maatwerk & In-Company

Neem contact op voor vrijblijvend advies:

Telefoon 088-7744333

Ja, ik wil advies

Cursus NT2

Heeft u medewerkers uit het buitenland in dienst? En willen zij zich ontwikkelen in de Nederlandse taal? Dan kunt u bij BV&T terecht voor een cursus Nederlands voor buitenlanders (NT2). In deze cursus ligt de nadruk op het Nederlands communiceren en spreken op de werkvloer in plaats van de grammatica. De cursus is daarom zeer handig om uw medewerkers snel Nederlands te laten leren spreken voor hun werk.


Verloop van de cursus

Voordat de cursus begint, komt de docent naar uw locatie toe om een intaketoets bij de deelnemers af te nemen. Op basis van deze toets wordt het niveau van de deelnemers bepaald. Wanneer u kiest voor meerdere groepen, worden de deelnemers op basis van hun niveau in een groep gedeeld. Zo voorkomt u dat een medewerker met totaal geen kennis van de Nederlandse taal tussen meer gevorderde deelnemers met een A2-niveau zit.

De boeken die wij gebruiken voor de cursus NT2 worden gekozen aan de hand van de niveaus van de deelnemers. Hierbij wordt ook gekeken naar de opleidingsniveau van de deelnemers. Tijdens de NT2-lessen worden er verschillende onderwerpen behandeld. De onderwerpen die behandeld worden hangen af van uw doelstelling en het niveau van de deelnemers. De deelnemers krijgen in overleg ook huiswerkopdrachten mee zodat ze ook bezig zijn met de Nederlandse taal buiten de cursus om. Halverwege de NT2-cursus vindt er een schriftelijke tussentoets plaats. Hierin wordt de behandelde theorie getoetst en gekeken wie extra begeleiding nodig heeft bij het leren van de Nederlandse taal.

Aan het einde van de cursus houden de deelnemers een presentatie. Hierbij kunt u ervoor kiezen om de deelnemers een presentatie te laten houden voor hun teamleiders. De deelnemers mogen zelf het onderwerp kiezen waarover zij hun presentatie willen houden. Vaak gaat dit over de geleerde lesstof, hun werk, persoonlijk leven of land van herkomst. Indien gewenst, worden de certificaten voor de NT2-cursus ook tijdens deze sessie uitgereikt.


Voorbeelden van onderwerpen

Hieronder vindt u voorbeelden van onderwerpen die tijdens de cursus NT2 besproken kunnen worden. Hierbij moet rekening gehouden worden dat de onderwerpen die behandeld worden tijdens de cursus, afhangen van de wensen van u als opdrachtgever en het niveau van de deelnemers.

Niveau Onderwerp
Beginners en gevorderden Woordenlijsten, uitspraak en grammatica
Beginners Kennismaken, begroeten en afscheid nemen
Beginners Familie en buren
Beginners Telwoorden
Beginners Dagen, maanden en seizoenen
Beginners Menukaarten lezen
Beginners Bestellen en afrekenen
Beginners Afspraken maken en weigeren
Beginners Simpele formulieren invullen
Beginners Boodschappen doen
Gevorderden Ziekmelden en beter melden
Gevorderden Veiligheid en hygiëne op het werk
Gevorderden Korte gesprekken met collega's voeren
Gevorderden De huisarts of bedrijfsarts bezoeken
Gevorderden Roosters en werktijden
Gevorderden Werkinstructies, -briefjes en rapportages
Gevorderden Problemen oplossen op het werk

Duur en intensiteit

De basiscursus NT2 bestaat uit 10 lessen van 2 uur. Om in aanmerking te komen voor een subsidie, zoals Tel mee met Taal, moet de cursus echter uit 15 sessies van 2 uur bestaan. Wij raden aan om één sessie per week te houden. Op deze manier hebben de deelnemers tussen de sessies door genoeg tijd om de huiswerkopdrachten te maken en het geleerde toe te passen in de praktijk. Wanneer de deelnemers een langere tijd bezig zijn met de taal, onthouden zij de taal vaak beter.


Taalniveaus

BV&T werkt met het Common European Framework of Reference, dat in het Nederlands het Europees Referentiekader wordt genoemd. Dankzij deze internationale standaard weet u altijd op welk taalniveau u een cursus volgt. Hieronder vindt u meer informatie over wat de verschillende niveaus inhouden. Onze NT2 cursussen voor beginners zijn vaak gericht op het behalen van taalniveau A1 en A2.

Taalniveau A1

Iemand met taalniveau A1 begrijpt woorden die vertrouwd zijn en hele eenvoudige, korte zinnen. De persoon kan zichzelf aan anderen voorstellen en vragen stellen en beantwoorden over persoonlijke gegevens. Hierbij kan gedacht worden aan gegevens zoals zijn woonadres, familie, andere relaties en bezittingen. Daarnaast kan de persoon op een simpele wijze reageren wanneer de ander langzaam en duidelijk praat en bereid is om te helpen.

Taalniveau A2

A2 is vaak het niveau van iemand die het inburgeringsexamen gedaan heeft. De persoon kan zinnen en regelmatig voorkomende uitdrukkingen begrijpen die verband hebben met zaken van direct belang. Hierbij kan gedacht worden aan: persoonsgegevens, familie, winkelen, plaatselijke geografie en werk. De persoon begrijpt korte, eenvoudige teksten. Hij is in staat om informatie te vinden in bijvoorbeeld een advertentie of menukaart. Daarnaast kan de persoon in eenvoudige bewoordingen communiceren over alledaagse taken, de eigen achtergrond, de onmiddelijke omgeving en kwesties op het gebied van diverse behoeften.

Taalniveau B1

Iemand met taalniveau B1 kan de belangrijke punten begrijpen uit standaardteksten over vertrouwde zaken die regelmatig voorkomen op het werk, op school en/of in de vrije tijd. De persoon kan zich redden in de meeste situaties die kunnen optreden tijdens het reizen in gebieden waar de betreffende taal wordt gesproken. Daarnaast kan hij een eenvoudige lopende tekst schrijven over vertrouwde onderwerpen of onderwerpen die van persoonlijk belang zijn. De persoon kan een beschrijving geven van ervaringen en gebeurtenissen, drome , verwachtingen en ambities en kan kort redenen en verklaringen geven voor meningen en plannen. Ongeveer 40% van de bevolking zit op dit niveau.

Taalniveau B2

Iemand met taalniveau B2 kan de hoofdgedachte van een ingewikkelde tekst begrijpen, zowel over concrete als abstrace onderwerpen. Daarnaast kent hij technische woorden over het eigen vakgebied. De persoon kan vloeiend en spontaan gesprekken voeren met moedertaalsprekers, zonder dat dit voor een van de partijen inspanningen met zich meebrengt. Hij kan duidelijke, gedetailleerde teksten schrijven over een breed scala aan onderwerpen. Daarnaast kan hij een standpunt over een actuele kwestie uiteenzetten en daarbij ingaan op de voor- en nadelen van diverse opties.

Taalniveau C1

Iemand met taalniveau C1 kan uitgebreide, veeleisende en lange teksten begrijpen en de impliciete betekenis herkennen. Hij kan zichzelf vloeiend en spontaan uitdrukken zonder daarvoor aantoonbaar naar uitdrukkingen te moeten zoeken. Daarnaast kan hij flexibel en effectief met de Nederlandse taal omgaan ten behoeve van sociale, academische en beroepsatige doeleinden.

Taalniveau C2

Taalniveau C2 is het taalniveau van een hoogopgeleide near-native speaker. De persoon kan vrijwel alles wat hij hoort of leest gemakkelijk begrijpen. Hij kan informatie die afkomstig is van verschillende gesproken en geschreven bronnen samenvatten, argumenten reconstrueren en hiervan een samenhangend verslag doen. Daarnaast kan hij zichzelf spontaan, vloeiend en precies uitdrukken.

Conflicthantering

Deze training sloot 100% aan. Maatwerk is echt de kracht van BV&T trainingen

Externe Coaching

BVT had exact door dat extern beter was voor mij! Ik kon zo in mijn werk ongehinderd mij verbeteren.

Optimale Kennisopname

De trainer stimuleerde mij optimaal dit gaf mij inspiratie. Ik heb nog steeds contact met hem.

Praktijkgericht

Het geleerde kon ik direct toepassen in de praktijk! Dagelijks kan ik nog putten uit het geleerde!

Samenbrengen

De kennis die ik geleerd heb kan ik nu samenbrengen in het MT Team. Hierdoor is ons team hechter!

Processen

Door objectief te kijken naar menselijke processen is het ziekte percentage met 2% gedaald!

Kennisoverdracht

De bevoegde trainers nemen je volledig aan de hand mee voor optimale kennisopname. SUPER

Masterclass

Via de Masterclass konden wij natijd ons inschrijven voor verschillende trainingen. Dit werkt perfect!

Leiderschap

We zijn samen nu echt een TEAM. We worden elke drie maanden nog getraind d.m.v. workshop's.

X
Ja, ik wil advies:
088-7744333
of