Taalcursussen

Persoonlijke Aandacht         Masterclasses         Bevoegde Trainers         Gecertificeerd ® Maatwerk & In-Company

Neem contact op voor vrijblijvend advies:

Telefoon 088-7744333

Ja, ik wil advies

Taalcursussen

Het spreken van andere talen wordt steeds belangrijker in het bedrijfsleven. Zo is Engels bijvoorbeeld dé voertaal in het internationale bedrijfsleven. Of het nu om het samenwerken met andere vestigingen, klanten, opdrachtgevers of andere contacten gaat, wanneer uw medewerkers een taal beter moeten beheersen voor hun werk is een taalcursus een verstandige keuze. Bij BV&T kunt u terecht voor taalcursussen voor beginners, gevorderden, vergevorderden en op zakelijk niveau. De persoonlijke leerdoelen van de deelnemers bepalen waar de nadruk van de cursus op ligt. Zo kunt u kiezen voor een cursus gericht op spreekvaardigheid, maar kunt u dit ook combineren met het verbeteren van uw luistervaardigheid, het schrijven van teksten en lezen.Soorten taalcursussen

Bij BV&T kunt u terecht voor verschillende soorten taalcursussen.
Op dit moment bieden wij cursussen voor de volgende talen aan:

  • Duits
  • Engels
  • Frans
  • Italiaans
  • Nederlands
  • Russisch
  • Spaans
Voor een volledig overzicht van onze taalcursussen kunt u hier terecht. Wilt u meer informatie over de cursus Nederlands als tweede taal? Klik dan hier.


Taalniveaus

BV&T werkt met het Common European Framework of Reference, dat in het Nederlands het Europees Referentiekader wordt genoemd. Dankzij deze internationale standaard weet u altijd op welk taalniveau u een cursus volgt. Hieronder vindt u meer informatie over wat de verschillende niveaus inhouden.


Taalniveau A1 (beginners)

Iemand met taalniveau A1 begrijpt woorden die vertrouwd zijn en hele eenvoudige, korte zinnen. De persoon kan zichzelf aan anderen voorstellen en vragen stellen en beantwoorden over persoonlijke gegevens. Hierbij kan gedacht worden aan gegevens zoals zijn woonadres, familie en andere relaties. Daarnaast kan de persoon op een simpele wijze reageren wanneer de ander langzaam en duidelijk praat en bereid is om te helpen.

Taalniveau A2 (beginners)

Iemand met taalniveau A2 kan zinnen en regelmatig voorkomende uitdrukkingen begrijpen die verband hebben met zaken van direct belang. Hierbij kan gedacht worden aan: persoonsgegevens, familie en winkelen. De persoon begrijpt korte, eenvoudige teksten. Daarnaast kan de persoon in eenvoudige bewoordingen communiceren over alledaagse taken, de eigen achtergrond, de onmiddelijke omgeving en diverse behoeften. Met dit taalniveau beschikt de persoon over voldoende woordenschat om zich te redden bij primaire levensbehoeften. Bij taalniveau A2+ beschikt de persoon over voldoende woordenschat om alledaagse handelingen uit te voeren die betrekking hebben op vertrouwde situaties en onderwerpen.

Taalniveau B1 (gevorderden)

Iemand met taalniveau B1 kan de belangrijke punten begrijpen uit standaardteksten over vertrouwde zaken die regelmatig voorkomen op het werk, op school en/of in de vrije tijd. De persoon beschikt over een voldoende woordenschat om zich, met enige omhaal van woorden, te uiten over onderwerpen die betrekking hebben op het dagelijks leven, zoals: familie, vrijetijdsbestedingen, werk, reizen en actualiteiten. Daarnaast kan hij een eenvoudige lopende tekst schrijven over vertrouwde onderwerpen of onderwerpen die van persoonlijk belang zijn. De persoon kan een beschrijving geven van ervaringen en gebeurtenissen, dromen, verwachtingen en ambities en kan kort redenen en verklaringen geven voor meningen en plannen.

Taalniveau B2 (gevorderden)

Iemand met taalniveau B2 kan de hoofdgedachte van een ingewikkelde tekst begrijpen, zowel over concrete als abstrace onderwerpen. Daarnaast kent hij technische woorden over het eigen vakgebied. De persoon kan vloeiend en spontaan gesprekken voeren met moedertaalsprekers, zonder dat dit voor een van de partijen inspanningen met zich meebrengt. Hij kan duidelijke, gedetailleerde teksten schrijven over een breed scala aan onderwerpen. Daarbij kan de persoon variatie aanbrengen in formuleringen om te veel herhaling te voorkomen. Tevens kan de persoon een standpunt over een actuele kwestie uiteenzetten en daarbij ingaan op de voor- en nadelen van diverse opties.

Taalniveau C1 (vergevorderden)

Iemand met taalniveau C1 kan uitgebreide, veeleisende en lange teksten begrijpen en de impliciete betekenis herkennen. Hij kan zichzelf vloeiend en spontaan uitdrukken zonder daarvoor aantoonbaar naar uitdrukkingen te moeten zoeken. Daarnaast kan hij flexibel en effectief met de taal omgaan ten behoeve van sociale, academische en beroepsatige doeleinden. De persoon heeft een goede beheersing van een breed taalrepertoire, idiomatische uitdrukkingen en uitdrukkingen uit de spreektaal. Hij maakt nog wel incidentele kleine vergissingen, maar geen echte fouten in woordkeuze, en handhaaft consequent een hoge mate van grammaticale correctheid.

Taalniveau C2 (vergevorderden)

Taalniveau C2 is het taalniveau van een hoogopgeleide near-native speaker. De persoon kan vrijwel alles wat hij hoort of leest gemakkelijk begrijpen. Hij kan informatie die afkomstig is van verschillende gesproken en geschreven bronnen samenvatten, argumenten reconstrueren en hiervan een samenhangend verslag doen. Daarnaast kan hij zichzelf spontaan, vloeiend en precies uitdrukken. De persoon past de grammatica consequent correct toe bij complexe taal. Daarnaast is hij zich bewust van de sociolinguïstische en sociaal-culturele implicaties van de taal die wordt gebruikt door moedertaalsprekers en kan hij zich in zijn taalgebruik dienovereenkomstig uitdrukken.

Conflicthantering

Deze training sloot 100% aan. Maatwerk is echt de kracht van BV&T trainingen

Externe Coaching

BVT had exact door dat extern beter was voor mij! Ik kon zo in mijn werk ongehinderd mij verbeteren.

Optimale Kennisopname

De trainer stimuleerde mij optimaal dit gaf mij inspiratie. Ik heb nog steeds contact met hem.

Praktijkgericht

Het geleerde kon ik direct toepassen in de praktijk! Dagelijks kan ik nog putten uit het geleerde!

Samenbrengen

De kennis die ik geleerd heb kan ik nu samenbrengen in het MT Team. Hierdoor is ons team hechter!

Processen

Door objectief te kijken naar menselijke processen is het ziekte percentage met 2% gedaald!

Kennisoverdracht

De bevoegde trainers nemen je volledig aan de hand mee voor optimale kennisopname. SUPER

Masterclass

Via de Masterclass konden wij natijd ons inschrijven voor verschillende trainingen. Dit werkt perfect!

Leiderschap

We zijn samen nu echt een TEAM. We worden elke drie maanden nog getraind d.m.v. workshop's.

X
Ja, ik wil advies:
088-7744333
of