Bedrijfsprocedure voor Trainingen

Persoonlijke Aandacht         Masterclasses         Bevoegde Trainers         Gecertificeerd ® Maatwerk & In-Company

Neem contact op voor vrijblijvend advies:

Telefoon 088-7744333

Ja, ik wil advies

Bedrijfsprocedure van BV&T

BV&T geeft incompany trainingen, cursussen, workshops en masterclasses aan bedrijven. Al onze trainingen, cursussen, workshops en masterclasses worden op maat gemaakt. Uw doelstelling staat centraal en bepaalt welke onderwerpen behandeld worden tijdens de lessen. Voordat de training, cursus, workshop of masterclass begint zal er daarom altijd een afstemming plaatsvinden.

Hieronder leest u meer informatie over de werkwijze van BV&T.

Let op: onze procedure voor de cursus NT2 wijkt af van de standaardprocedure. Voor meer informatie over deze procedure kunt u hier klikken.


Voortraject

Vooraf aan de training of cursus vindt er een intakegesprek plaats. Hierin wordt afgestemd wat de wensen en doelen zijn van uw organisatie. Vervolgens kijken wij welke docent of trainer het beste bij uw vraag en organisatie past. Op basis van de wensen en doelen van uw organisatie wordt het lesmateriaal samengesteld en stelt de trainer het trainingsprogramma samen. Indien gewenst, kan er een kennismakingsgesprek met onze trainer of projectmanager aangevraagd worden. De deelnemers kunnen hierin ook hun doelstellingen toelichten.

Als opdrachtgever bepaalt u wanneer de training of cursus plaatsvindt. U geeft uw mogelijke lesdata en tijden door en vervolgens kijken wij welke dagen ook mogelijk voor onze docent of trainer zijn.


Tijdens de training

De trainingen en cursussen van BV&T vinden incompany plaats. Dit houdt in dat onze docent of trainer naar uw organisatie gaat om de training of cursus te verzorgen. Dit is duurzaam en scheelt reiskosten voor alle deelnemers. Daarnaast zorgt het leren op de werkvloer ervoor dat de deelnemers direct de koppeling kunnen maken tussen het geleerde en de dagelijkse praktijk.

Een van de uitgangspunten van BV&T is dat we geloven dat learning by doing ervoor zorgt dat de opgedane kennis blijft beklijven op langer termijn. Wij hanteren daarom een praktijkgerichte benadering. Tijdens de training of cursus worden er veel oefeningen en rollenspellen gedaan. Hierbij zal de docent of trainer de deelnemers van feedback voorzien zodat zij zich verder kunnen verbeteren.

Tijdens de training of cursus wordt er tevens contact gehouden met u als opdrachtgever. U ontvangt een terugkoppeling over de voortgang van de training of cursus. Zo bent u altijd op de hoogte van de ontwikkeling van de deelnemers. Daarnaast kan er gekeken worden of er verdere coaching of aanpassingen in het lesprogramma nodig zijn om een optimaal leerresultaat te behalen.


Na afloop van de training

Na afloop van de training of cursus wordt er een evaluatie gehouden. Tijdens de evaluatie beschrijven de deelnemers in hoeverre hun doelstellingen en wensen zijn behaald, en hun mate van tevredenheid. Op basis van deze informatie stelt BV&T een evaluatierapport voor u samen. In dit evaluatierapport wordt tevens advies gegeven hoe uw organisatie de doelstelling van de training of cursus kan voortzetten. Eventueel kan u kiezen voor een vervolgcursus of een terugkomdag om de opgedane kennis te verfrissen. U kunt altijd contact met ons opnemen om de mogelijkheden te bespreken.

Nadat u het evaluatierapport heeft ontvangen, zullen wij u tevens een e-mail met een bulletin sturen vanuit ons online leersysteem via Question Degree. Hierin kunt u als opdrachtgever opmerkingen kwijt over de training of cursus en het contact met BV&T.

Certificaat

Na afloop van een cursus komen deelnemers in aanmerking voor een certificaat van deelname. U kunt als opdrachtgever bij de projectmanager van BV&T aangeven of u deze wilt ontvangen.

Online toetsing

Wenst u de deelnemers een eindtoets te laten maken aan het einde van de training of cursus? Dat kan. In overleg met ons kunt u kiezen voor een eindtoets tijdens de laatste les, of een online toets die de deelnemers invullen na afloop van de training of cursus. Wanneer u kiest voor een online toets zal deze opgesteld worden via ons online leersysteem, Question Degree. De deelnemers ontvangen op de door u aangegeven datum een e-mail met de toets die zij online kunnen maken. Na afloop worden de resultaten overzichtelijk weergegeven en naar u opgestuurd.


Het verschil tussen een training, cursus, workshop en masterclass

Bij BV&T zijn er verschillende mogelijkheden om uw personeel iets bij te laten leren. Maar wat houden deze mogelijkheden eigenlijk in?

Cursus

Een cursus bestaat uit een reeks lessen en duurt vaak langer dan een training. Tijdens een cursus leren de deelnemers bijvoorbeeld een taal of om met een bepaalde methode te werken. In een cursus heeft kennis opdoen vaak een grotere rol dan in een training. Bij een cursus wordt dan ook vaak van een boek of syllabus gebruik gemaakt. Toch betekent dit niet dat een cursus niet praktijkgericht kan zijn. Bij BV&T wordt namelijk altijd gekeken hoe de opgedane kennis toegepast kan worden in de praktijk door middel van oefeningen en opdrachten. Na een cursus wordt er meestal gekozen om de deelnemers een certificaat van deelname te geven.

Training

Een training is meer praktijkgericht dan een cursus. Het toepassen van de lesstof in de praktijk staat centraal. De deelnemers leren kennis en vaardigheden die ze na de training gaan toepassen in de praktijk. Hierbij kan nog steeds gekozen worden om een syllabus te gebruiken zodat de deelnemers zich kunnen inlezen over de lesstof. Daarnaast bestaat een training uit één of meerdere bijeenkomst(en). Het is daarom korter en specifieker dan een cursus, aangezien een cursus altijd langer dan één dag duurt. Bij meerdere bijeenkomsten worden soms opdrachten meegegeven die de deelnemers tussen de bijeenkomsten door kunnen uitvoeren om te oefenen.

Workshop

Een workshop is hetzelfde als een training, maar dan nog korter en specifieker. Een workshop is erg praktijkgericht en in een workshop gaan de deelnemers zelf aan de slag met opdrachten. Een workshop bestaat uit één bijeenkomst en duurt meestal niet langer dan één dagdeel.

Masterclass

Een masterclass is een les die verzorgd wordt door een deskundige in een bepaald vakgebied. Het verschil met gewone lessen is dat bij een masterclass de deskundige de deelnemers per keer voor zich vraagt, hen opdrachten laat uitvoeren en feedback geeft. Afhankelijk van het soort masterclass, worden eerdere methoden, technieken, vormen en theorieën besproken.

Conflicthantering

Deze training sloot 100% aan. Maatwerk is echt de kracht van BV&T trainingen

Externe Coaching

BVT had exact door dat extern beter was voor mij! Ik kon zo in mijn werk ongehinderd mij verbeteren.

Optimale Kennisopname

De trainer stimuleerde mij optimaal dit gaf mij inspiratie. Ik heb nog steeds contact met hem.

Praktijkgericht

Het geleerde kon ik direct toepassen in de praktijk! Dagelijks kan ik nog putten uit het geleerde!

Samenbrengen

De kennis die ik geleerd heb kan ik nu samenbrengen in het MT Team. Hierdoor is ons team hechter!

Processen

Door objectief te kijken naar menselijke processen is het ziekte percentage met 2% gedaald!

Kennisoverdracht

De bevoegde trainers nemen je volledig aan de hand mee voor optimale kennisopname. SUPER

Masterclass

Via de Masterclass konden wij natijd ons inschrijven voor verschillende trainingen. Dit werkt perfect!

Leiderschap

We zijn samen nu echt een TEAM. We worden elke drie maanden nog getraind d.m.v. workshop's.

X
Ja, ik wil advies:
088-7744333
of