088-7744333

Logo BVT opleiding advies
Searching project

Uw zoek resultaat voor: project

Training Projectmanagement IN-Company Maatwerk

... Slagvaardig en doeltreffend aan een taak beginnen en afronden, is een kunst op zichzelf. In deze brede training komen alle aspecten aan de orde, die essentieel zijn voor het juist laten slagen van projectmatig denken. Wat betekent dit concreet? Efficientie is hierbij een goed woord. Wij trainen in hoe u kunt omgaan met geld, tijd, kwaliteit en netwerkplanning! Onderwerpen tijdens de trainings-dag(en) Pr...
56    incompany-training-cursus/cursus-project-management/training-praktische-projectmanagement.php

Training Projectmanagement IN-Company Maatwerk

... Deze training heeft een zeer interactief karakter met een mix van werkvormen. U gaat vanuit uw eigen praktijksituatie aan de slag. Een project moet volgens afgesproken specificaties op tijd en binnen overeengekomen budget zijn afgerond. Het gaat in deze training erom, dat verschillende teamleden of afdelingen op een lijn komen te zitten, zonder dat u daarbij direct positie inneemt. Onderwerpen tijdens d...
88    incompany-training-cursus/training_projectmanagement/project-leider_management.php

Training Werkvoorbereiding IN-Company Maatwerk

...het vervolgproces. In deze cursus leer je het werk van optimale werkvoorbereiding, beheerst en tijdig inrichten. Je leert anticiperen op afwijkingen en hier creatief op inspelen. Daarnaast weet je de juiste balans te vinden tussen zelf beslissingen nemen en overleggen met projectleider of leidinggevende. In de cursus Werkvoorbereider komen alle aspecten aan de orde om de werkvoorbereider en werkorganisatie te optimaliseren. Erkend Diploma In deze cursus maakt u uw eigen scriptie welke gerelateerd is aan een praktijkvoorbeeld. Deze scriptie moet met een voldoende worden beoordeeld hierna kun je deelnemen aan het examen. Na succesvolle afronding van het examen ontvang je het PBNA-diploma Werkvoorbereider. Onderwerpen tijdens de trainings-dag(en) Bedrijfsprocessen En Werkvoorbereiding; Organisatiebe...
91    incompany-training-cursus/cursus-werkvoorbereiding/cursus-werkvoorbereider.php

Training Verkoper Communicatie Gesprekstechnieken IN-Company Maatwerk

...ercieel medewerker nodig heeft. De kennis en vaardigheden worden in deze training op een zeer uitdagende en inspirerende manier gecombineerd. Onderwerpen tijdens de trainings-dag(en) Communicatie; Onderhandelingsvaardigheden Commerciele Gespreksvoering Projectmatig En Effectief Organiseren Kwaliteit En Eigen Vakkennis Persoonlijk Actieplan, Dos & Donts. Resultaten voor Verkoper Communicatie Gesprekstechnieken Daarbij bent u een professioneel commercieel medewerker. De tools, die u tijdens de training krijgt aangereikt, kunt u direct toepassen. De vertaalslag van theorie naar de werksituatie staat bij deze training hoog in het vaandel. Door middel van de praktijkopdrachten en rollenspelen heeft u uzelf slagvaardiger gemaakt. U kunt voortaan zonder moeite een commercieel gesprek voeren en u kunt ...
17    incompany-training-cursus/verkoop-communicatie/commercieel-communiceren.php

Training Optimale Bedrijfskunde IN-Company Maatwerk

...ing, organisatie en persoonlijke doelstellingen op doelmatige wijze en in goede harmonie met uw eigen medewerkers gerealiseerd worden. Hierbij gaan wij uit van de laagste kosten. Onderwerpen tijdens de trainings-dag(en) Productievoorbereiding; Productieplanning Kostenbeheersing Projectmanagement Timemanagement Denkprocessen Voor Storing Zoeken Onderhoudsbeheersing Persoonlijk Actieplan, Dos & Donts. Resultaten voor Optimale Bedrijfskunde U krijgt kennis van en inzicht in aspecten van de (productie/werk) voorbereiding. U verwerft kennis en inzicht in het hoe en waarmee het werk moet worden uitgevoerd. Wat de gewenste resultaten zijn en wat de meest geschikte methode van werken is om dat resultaat te bereiken. Alle modules van deze training kunnen ook afzonderlijk worden gevolgd. U ontvangt na di...
86    incompany-training-cursus/bedrijfskunde/opleiding-bedrijfskunde.php

Training Six Sigma Kwaliteit IN-Company Maatwerk

...ming Procesprestaties Kwaliteitscriteria Borging Van Oplossingen Organisatieprocessen Rendementsverbetering Kwaliteitsverbetering. Resultaten voor Six Sigma Kwaliteit Daarbij weet u na deze training wat belangrijk is voor de klant. U bent in staat om Six Sigma uit te voeren voor een project onder begeleiding van een coach. Daarnaast wordt de variatie in productie- en bedrijfsprocessen geminimaliseerd en kunt u zich focussen op de kernprocessen. Focus met het oog op talent en kwaliteit BV&T weet als professioneel opleider (meer dan 20 jaar) in de aanpak van gevarieerd kennis overbrengen. Deze aanpak gaat uit van persoonlijke verandering waarbij U als deelnemer onderzoekt wat er werkt inplaats van wat er verkeerd gaat. De focus wordt gelegd op daadkrachtig beslissingen te nemen, eigenaarschap e...
225    incompany-training-cursus/six-sigma-kwaliteit-cursus/sixsigma.php

Training Prestatie Inkoop IN-Company Maatwerk

... ~Prestatieinkoop~ of ook wel Best Value Procurement - het gedachtegoed om objectief een groot project in te kopen. Prestatieinkoop draagt bij aan het realiseren van strategische doelen op een zo effectief mogelijke manier. De basis voor de training presatie-inkoop is dat alle facetten worden meegenomen (ALL-IN) bij de offertes die u gaat ontvangen, geen verassingen of nacalculatie. De trainer neemt u me...
205    incompany-training-cursus/training-prestatie-inkoop/prestatieinkoop.php

Page generated in 0.0363 seconds.