In-Company Training project
Of Ga voor een Masterclass?

Persoonlijke Aandacht         Masterclasses         Bevoegde Trainers         Gecertificeerd ® Maatwerk & In-Company

Neem contact op voor vrijblijvend advies:

Telefoon 088-7744333

Ja, ik wil advies

Zoek uw traject

Searching project

Uw zoek resultaat voor: project

cursus projectmanagement bvt :: De inhouse trainingsbureau

... Slagvaardig en doeltreffend aan een taak beginnen en afronden, is een kunst op zichzelf. In deze brede training komen alle aspecten aan de orde, die essentieel zijn voor het juist laten slagen van projectmatig denken. Wat betekent dit concreet? Efficientie is hierbij een goed woord. Wij trainen in hoe u kunt omgaan met geld, tijd, kwaliteit en netwerkplanning! Onderwerpen Project Resultaten En Doelstell...
56 training_cursus/cursus-project-management/training-praktische-projectmanagement.php

cursus projectmanagement bvt :: De inhouse trainingsbureau

... Deze training heeft een zeer interactief karakter met een mix van werkvormen. U gaat vanuit uw eigen praktijksituatie aan de slag. Een project moet volgens afgesproken specificaties op tijd en binnen overeengekomen budget zijn afgerond. Het gaat in deze training erom, dat verschillende teamleden of afdelingen op een lijn komen te zitten, zonder dat u daarbij direct positie inneemt. Onderwerpen Technieke...
88 training_cursus/training_projectmanagement/project-leider_management.php

cursus werkvoorbereiding bvt :: De inhouse trainingsbureau

... vervolgproces. In deze cursus leert u het werk van optimale werkvoorbereiding, beheerst en tijdig inrichten. U leert te anticiperen op afwijkingen en hier creatief op in te spelen. Daarnaast weet u de juiste balans te vinden tussen zelf beslissingen nemen en overleggen met de projectleider of leidinggevende. In de cursus Werkvoorbereiding komen alle aspecten aan de orde om de werkvoorbereider en werkorganisatie te optimaliseren. Onderwerpen Bedrijfsprocessen En Werkvoorbereiding OrganisatiebegrippenIntroductie WerkvoorbereiderTheory Of Constraints (TOC)Projectmatig WerkenProjectbeheersingKostenbeheersingPlannen Logistiek En InkoopOptimale LogistiekWerkvoorbereiderDe Nieuwste Technieken M.b.t. PlanningNetwerkplanning Resultaten U verbetert uw kennis over aspecten van werkvoorbereiding. U leert ef...
91 training_cursus/cursus-werkvoorbereiding/cursus-werkvoorbereider.php

bv&t heeft maar liefst 75 vaste docenten en trainers :: De inhouse trainingsbureau

...ltant Trainer: John Peters Duits Trainer: Jayne Poppe Engels Trainer: Theo Donkerbroek Nederlands, Engels, Coaching & Communicatie Trainer: Cobie Bontenbal-Vlak NT2 Trainer: Annemieke Luijckx Engels en NT2 Trainer: Jule Dettmer Duits en NT2 Eerstegraads docent Duits Trainer: Anneke van Buuren Communicatie, Coaching en Projectmanagement Trainer: Kevin Bamforth Engels Trainer: Jan Eskens Communicatie en Projectmanagement Trainer: Gerda Heilmann-Froma Duits Trainer: Rense H. van der Heide Nederlands, Engels en Duits Trainer: Robert van Grunsven Kwaliteit Trainer: Yvonne Wijbenga Coaching, Communicatie en NT2 Trainer: Annemieke Hornstra Duits, Engels en NT2 Trainer: Roland Verheugd Acteur Trainer: Marjan van den Brink Nederlands & Communicatie Met groot plezier verzorg ik voor BV&T uw lessen Nederlan...
professionele_trainers.php

bv&t voorwaarden :: De inhouse trainingsbureau

...ities voor deelname, zoals vrijwilligheid van deelname; de bepaling van de behoeften; het te hanteren voorstel of ontwerp; de wijze van werken; de te gebruiken materialen en / of technische hulpmiddelen; de realiteitswaarde ten aanzien van de verwachtingen; de keuze van de in te zetten opleiders door BV&T en de opdrachtgever en aanwijzing van een eventuele projectcoördinator; de rol van de BV&T's medewerker; een indicatie van de tijdsduur van het traject en de eventuele fasering; de wijze waarop de traject/project geëvalueerd wordt; de eventuele nabespreking; de kostenraming; kosten trainingsmateriaal; reis- en verblijfkosten van de opleiders; extra kosten buiten de gebruikelijke werkdagen; kosten voor accommodatie en voorzieningen zoals consumpties enz. en de taakverdeling van ...
voorwaarden.php

training referenties gemeente ministerie organisatie bedrijven advisering :: De inhouse trainingsbureau

...ner: John Peters Duits Trainer: Jayne Poppe Engels Trainer: Theo Donkerbroek Nederlands, Engels, Coaching & Communicatie Trainer: Cobie Bontenbal-Vlak NT2 Trainer: Annemieke Luijckx Engels en NT2 Trainer: Jule Dettmer Duits en NT2 Eerstegraads docent Duits Trainer: Anneke van Buuren Communicatie, Coaching en Projectmanagement Trainer: Kevin Bamforth Engels Trainer: Jan Eskens Communicatie en Projectmanagement Trainer: Gerda Heilmann-Froma Duits Trainer: Rense H. van der Heide Nederlands, Engels en Duits Trainer: Robert van Grunsven Kwaliteit Trainer: Yvonne Wijbenga Coaching, Communicatie en NT2 Trainer: Annemieke Hornstra Duits, Engels en NT2 Trainer: Roland Verheugd Acteur Trainer: Marjan van den Brink Nederlands & Communicatie Met groot plezier verzorg ik voor BV&T uw lessen Nederlands en comm...
referenties.php

cursus lean six sigma black belt bvt :: De inhouse trainingsbureau

...ngen te realiseren en de mensen te betrekken. De LEAN Six Sigma Black Belt kan hoge kostenbesparingen realiseren terwijl de kwaliteit omhoog gaan. Organisaties die werken met LEAN Six Sigma realiseren snel kosten besparingen van minimaal 15%. De LEAN Six Sigma Black Belt is de projectmanager van deze veranderingen. De LEAN Six Sigma Black Belt combineert het beste van zowel LEAN als Six Sigma. Onderwerpen Wat Is Lean Management; Inhoud ProjectmanagementVoice Of Customer En CTQ FlowdownQuality Function DeploymentProcess Performance MetricsProcesmanagement VerdiepingVerdieping In Gebruik Van MinitabProblem SolvingSPC - Statistical Process ControlMSA - MeetsysteemanalysePCP - Process Capability En PerformanceDFMEA / PFMEA - Failure ModeEffect Analysis En Control PlanOpzetten En Uitvoeren Van Experim...
284 training_cursus/Lean-Six-Sigma/Lean-Six-Sigma-Black-Belt.php

bv&t, een erkend opleidingsbureau voor bedrijven :: De inhouse trainingsbureau

...lijks binnen zeer diverse bedrijven door heel Nederland. Voordat wij tot een opdracht komen plannen wij eerst een telefonische intake, waarna de offerte voor de uw aangevraagde training of cursus wordt opgemaakt. BV&T heeft scherpe prijzen omtrent ontwikkeling van de mens en organisatie. Na goedkeuring van de offerte komen de projectleidster en trainer/docent langs bij uw organisatie om de onderwerpen en agenda samen met u nader af te stemmen. Hierna hebben de deelnemers de mogelijkheid om een doelstelling van de training in te vullen en uiteen te zetten wat zij graag willen leren. De trainer/docent kan daar vanuit de lesstof nog beter aanpassen op de persoonlijke leerdoelen en verwachtingen van de deelnemers. BV&T is van mening dat leren en het doormaken van een persoonlijke ontwikkeling in ...
wiezijnwij.php

cursus verkoper communicatie gesprekstechnieken bvt :: De inhouse trainingsbureau

...vereiste vaardigheden die ieder commercieel medewerker nodig heeft. De kennis en vaardigheden worden in deze training op een zeer uitdagende en inspirerende manier gecombineerd. Onderwerpen Communicatie; OnderhandelingsvaardighedenCommerciele GespreksvoeringProjectmatig En Effectief OrganiserenKwaliteit En Eigen VakkennisPersoonlijk Actieplan, Do`s & Don`ts. Resultaten Daarbij bent u een professioneel commercieel medewerker. De tools, die u tijdens de training krijgt aangereikt, kunt u direct toepassen. De vertaalslag van theorie naar de werksituatie staat bij deze training hoog in het vaandel. Door middel van de praktijkopdrachten en rollenspelen heeft u uzelf slagvaardiger gemaakt. U kunt voortaan zonder moeite een commercieel gesprek voeren en u kunt de geleerde onderhandelingsvaardigheden met...
17 training_cursus/verkoop-communicatie/commercieel-communiceren.php

cursus optimale bedrijfskunde bvt :: De inhouse trainingsbureau

...jn zodanig te handelen, dat uw afdeling, organisatie en persoonlijke doelstellingen op doelmatige wijze en in goede harmonie met uw eigen medewerkers gerealiseerd worden. Hierbij gaan wij uit van de laagste kosten. Onderwerpen Productievoorbereiding; ProductieplanningKostenbeheersingProjectmanagementTimemanagementDenkprocessen Voor Storing ZoekenOnderhoudsbeheersingPersoonlijk Actieplan, Do`s & Don`ts. Resultaten U krijgt kennis van en inzicht in aspecten van de (productie/werk) voorbereiding. U verwerft kennis en inzicht in het hoe en waarmee het werk moet worden uitgevoerd. Wat de gewenste resultaten zijn en wat de meest geschikte methode van werken is om dat resultaat te bereiken. Alle modules van deze training kunnen ook afzonderlijk worden gevolgd. U ontvangt na dit uitvoerig begeleidingstra...
86 training_cursus/bedrijfskunde/opleiding-bedrijfskunde.php

cursus six sigma kwaliteit bvt :: De inhouse trainingsbureau

...nSamenwerking Op De WerkvloerTeamvormingProcesprestatiesKwaliteitscriteriaBorging Van OplossingenOrganisatieprocessenRendementsverbeteringKwaliteitsverbetering. Resultaten Daarbij weet u na deze training wat belangrijk is voor de klant. U bent in staat om Six Sigma uit te voeren voor een project onder begeleiding van een coach. Daarnaast wordt de variatie in productie- en bedrijfsprocessen geminimaliseerd en kunt u zich focussen op de kernprocessen. Aansluitend op alle niveaus Iedereen leert anders en niet iedereen heeft hetzelfde leerniveau. BV&T trainers weten exact in te gaan op de leervraag van de individuele deelnemer. Zij weten pedagogisch exact wat elke cursist nodig heeft. Ons sterke punt is het toepassen van de Bloom Taxonomie en Kolb Theorie. Voordat een traject start, brengen wij d...
225 training_cursus/six-sigma-kwaliteit-cursus/sixsigma.php

cursus prestatie inkoop bvt :: De inhouse trainingsbureau

... ~Prestatieinkoop~ of ook wel Best Value Procurement - het gedachtegoed om objectief een groot project in te kopen. Prestatieinkoop draagt bij aan het realiseren van strategische doelen op een zo effectief mogelijke manier. De basis voor de training presatie-inkoop is dat alle facetten worden meegenomen (ALL-IN) bij de offertes die u gaat ontvangen, geen verassingen of nacalculatie. De trainer neemt u me...
205 training_cursus/training-prestatie-inkoop/prestatieinkoop.php

contact opnemen met bv&t :: De inhouse trainingsbureau

... Hoofdkantoor Waar vindt u BV&T opleiding & advies? Locaties: BV&T werkt met eigen docenten verspreid over heel Nederland.In totaal zijn er 75 docenten actief binnen bedrijven. Ook voor u gewenste training. Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, Arnhem, Venlo, Eindhoven, Tilburg, Zwolle, GroningenHoofdkantoor: Assen Projectleider:   Ingrid Boerman Telefoon:    088-7744333 Docenten:  &...
adres-contact.php

Page generated in 0.0746 seconds.

Conflicthantering

Deze training sloot 100% aan. Maatwerk is echt de kracht van BV&T trainingen

Externe Coaching

BVT had exact door dat extern beter was voor mij! Ik kon zo in mijn werk ongehinderd mij verbeteren.

Optimale Kennisopname

De trainer stimuleerde mij optimaal dit gaf mij inspiratie. Ik heb nog steeds contact met hem.

Praktijkgericht

Het geleerde kon ik direct toepassen in de praktijk! Dagelijks kan ik nog putten uit het geleerde!

Samenbrengen

De kennis die ik geleerd heb kan ik nu samenbrengen in het MT Team. Hierdoor is ons team hechter!

Processen

Door objectief te kijken naar menselijke processen is het ziekte percentage met 2% gedaald!

Kennisoverdracht

De bevoegde trainers nemen je volledig aan de hand mee voor optimale kennisopname. SUPER

Masterclass

Via de Masterclass konden wij natijd ons inschrijven voor verschillende trainingen. Dit werkt perfect!

Leiderschap

We zijn samen nu echt een TEAM. We worden elke drie maanden nog getraind d.m.v. workshop's.

X
Ja, ik wil advies:
088-7744333
of