088-7744333BV&T Actueel HRM Advies / Nieuws

Werkstress is beroepsziekte nummer 1

Werkstress is beroepsziekte nummer 1. Meer dan een miljoen mensen loopt jaarlijks het risico op een burn-out en andere werkgerelateerde psychische ziektes. Werknemers verzuimen daarom per jaar maar liefst 7 miljoen dagen! Dat is de redne dat er ieder jaar een Week van de werkstress wordt gehouden. Werkstress kan heel veel verschillende oorzaken hebben en zich … Vraag BVT voor meer informatie over: Werkstress is beroepsziekte nummer 1.

AOW leeftijd blijft hetzelfde

Om de pensioenen betaalbaar te houden wil het kabinet het pensioenstelsel grondig veranderen. De AOW leeftijd gaat in stappen omhoog naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. Vanaf 2022 is de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. In 2022 is de AOW-leeftijd 67 jaar en 3 maanden. In 2023 blijft de AOW-leeftijd hetzelfde als … Vraag BVT voor meer informatie over: AOW leeftijd blijft hetzelfde.

HR vaak niet op de hoogte van financiele regelingen

Veel HR-managers laten vaak geld liggen. Dit blijkt uit het onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP)  ‘Arbeidsmarkt in kaart: werkgevers 2017’. HR-managers zijn niet op de hoogte van de (financiële) voordelen en regelingen die gebruikt kunnen worden bij het in dienst nemen van iemand met een arbeidsbeperking. Maar liefst 29% van de werkgevers is niet bekend met … Vraag BVT voor meer informatie over: HR vaak niet op de hoogte van financiele regelingen.

Ziekteverzuim: Vrouwen en ouderen verzuimen meer

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft met TNO onderzoek gedaan naar verzuim. Een opvallende conclusie is dat vrouwen meer wegens ziekte verzuimen dan mannen. Vooral bij vrouwen van 25 tot 35-jaar is het verzuim twee keer zo hoog als bij mannen van dezelfde leeftijdsgroep. Mannen van die leeftijd hadden in 2016 een ziekteverzuimpercentage van 2,2% en … Vraag BVT voor meer informatie over: Ziekteverzuim: Vrouwen en ouderen verzuimen meer.

HR vaak niet op de hoogte van privacyregels

Uit het onderzoek ‘HR Trends 2017-2018’ blijkt dat HR vaak niet op de hoogte is van privacyregels. Bijna een op de tien HR-professionals (8%) weet bijvoorbeeld niet dat de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) sinds de invoering van de meldplicht datalekken een grotere rol is gaan spelen binnen HR. HR-professionals hebben nu al niet veel aandacht voor de … Vraag BVT voor meer informatie over: HR vaak niet op de hoogte van privacyregels.

Hoe vertrouwen in de werkgever afneemt

De University of California kwam met opvallend nieuws. De onderzoekers concludeerden dat hoe langer werknemers in dienst zijn van een organisatie, hoe meer hun vertrouwen in de werkgever afneemt. Dat komt volgens de onderzoekers doordat bedrijven vaak een soort van achterkamertjes politiek hanteren. Essentiele informatie wordt niet gedeeld en daar komen de meer ervaren werknemers … Vraag BVT voor meer informatie over: Hoe vertrouwen in de werkgever afneemt.

Welke beroepsziekten zijn er in uw sector?

Beroepsziekten zijn een ziekte of aandoening als gevolg van een belasting die in overwegende mate in arbeid of arbeidsomstandigheden heeft plaatsgevonden. Iedere sector heeft zijn eigen specifieke ziekten.  In de chemie is dat bijvoorbeeld het werken met giftige stoffen en bij de bouw is er kans op valgevaar. Dat ligt voor de hand, maar er zijn vaak … Vraag BVT voor meer informatie over: Welke beroepsziekten zijn er in uw sector?.

Freelancers zijn eigenlijk werknemers

Zijn freelancers werknemers? Dat is nu een beetje duidelijker geworden. De rechtbank heeft de Belastingdienst onlangs gelijk gegeven in het geschil met een thuiszorgbedrijf. Deze uitspraak kan grote gevolgen hebben als u gebruik maakt van freelancers. Het thuiszorgbedrijf kreeg een flinke naheffingsaanslag loonbelasting, omdat de Belastingdienst vond dat de freelancers in loondienst waren. Arbeidsovereenkomst De … Vraag BVT voor meer informatie over: Freelancers zijn eigenlijk werknemers.

Leeftijdsdiscriminatie mag misschien

Werkgevers mogen in principe geen onderscheid in leeftijd maken als zij personeel zoeken. Dit is in de wet vastgelegd en bedoeld om leeftijdsdiscriminatie tegen te gaan. Sollicitanten moeten immers gelijk worden behandeld. Toch vindt de overheid dat daar wel eens van afgeweken mag worden. In de Verzamelwet van SZW staat een wetsvoorstel dat u wel onderscheid … Vraag BVT voor meer informatie over: Leeftijdsdiscriminatie mag misschien.

Meldingsplicht werkgever voor inzien privéberichten

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens  heeft onlangs een uitspraak gedaan over een privacyzaak uit 2007. Het Hof bepaalde dat werkgevers de privécommunicatie van hun werknemers alleen in de gaten mogen houden als de werknemers hier van tevoren een melding over krijgen. Meldingsplicht In zijn uitspraak bepaalde het Europese Hof verder dat … Vraag BVT voor meer informatie over: Meldingsplicht werkgever voor inzien privéberichten.

BV&T de meerwaarde

De opleidingen die wij verzorgen worden op maat gemaakt. Dit betekent dat uw doelstelling en wensen centraal staan en zullen worden omgezet in een gedegen plan van aanpak. Dus u bepaalt wat de inhoud van de opleiding wordt. Daarnaast verzorgen wij onze opleidingen incompany en hechten wij veel waarde aan een goede klik met de trainer of docent.

Wanneer u een opleiding bij BV&T aanvraagt, zal deze op maat gemaakt worden. Dit houdt in dat u de inhoud van de opleiding zelf bepaalt. Op deze manier ontwikkelen wij een inspirerend leertraject dat naadloos aansluit op uw bedrijf. Daarnaast zullen onze bedrijfsonderzoeken ook op maat gemaakt geworden.

Waar staat BV&T voor:

BV&T staat voor Bedrijfscondities, Verbetering en Talen. Wij zijn een erkend opleidings- en adviesbureau dat als doel heeft om het verschil te maken binnen uw organisatie. Dit realiseren wij aan de hand van onze hoogwaardige bedrijfsopleidingen en bedrijfsonderzoeken die gericht zijn op de verbetering van uw organisatie.

BV&T zorgt voor een optimale kennisopname. Dit realiseren wij door middel van onze praktijkgerichte aanpak. Daarnaast geven wij vaak het advies om een opleiding niet in enkele dagen achterelkaar te volgen, maar om deze over meerdere weken te verspreiden. Hierdoor zal de kennis nog beter worden opgenomen!

BV&T Ondersteuning

Recente klanten