088-7744333

Logo BVT opleiding advies


BV&T Actueel HRM Advies / Nieuws

Wat kunnen werkgevers doen bij schulden?

Waarschijnlijk werken er bij u ook medewerkers met schulden of geldzorgen. Dit kan ontstaan zijn door scheidingen, ziekte, ontslag van een partner en dergelijke. Maar liefst 62% van de werkgevers krijgen hiermee te maken. Dat is te zien aan loonbeslagen, ziekteverzuim en lagere productiviteit, concentratie. Dit heeft dus niet alleen gevolgen voor medewerkers maar ook … Vraag BVT voor meer informatie over: Wat kunnen werkgevers doen bij schulden?.

Meer doen met HR analytics

Organisaties en Human Resources veranderen. Dat betekent dat ook van HR-professionals andere competenties worden gevraagd. Door geïntegreerde HR-informatiesystemen is steeds meer informatie over medewerkers en de organisatie beschikbaar. Deze informatie is steeds makkelijker toegankelijk. U kunt bijvoorbeeld kijken naar de variabelen die van invloed zijn op in- en uitstroom van personeel. Wat zijn de groeiambities … Vraag BVT voor meer informatie over: Meer doen met HR analytics.

Compensatie van de transitievergoeding

Vanaf 2020 krijgen werkgevers die een transitievergoeding moeten betalen bij het ontslag van langdurig zieke medewerkers, financiële compensatie. Onlangs ging de Tweede Kamer akkoord met het wetsvoorstel van Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) waarin dit wordt geregeld. De regeling wordt met terugwerkende kracht ingevoerd vanaf de datum dat de transitievergoeding is ingevoerd. … Vraag BVT voor meer informatie over: Compensatie van de transitievergoeding.

Invoering AVG zorgt voor meer werkdruk

De invoering van de aangescherpte privacywet op 25 mei jongstleden is volgens 89% van de salarisprofessionals veruit het belangrijkste onderwerp dit jaar binnen hun vakgebied. Meer dan de helft (56%) van hen verwacht dat dit ook in 2019 een belangrijk thema blijft. De invoering van de privacywet AVG maakt het werk complexer. Maar liefst 5 … Vraag BVT voor meer informatie over: Invoering AVG zorgt voor meer werkdruk.

Wat heeft HR aan de ondernemingsraad

Welke bevoegdheden heeft de OR? Iedere organisatie vanaf 50 werknemers moet een ondernemingsraad hebben. Als u er nog geen hebt dan speelt HR vaak een rol bij het oprichten van een OR. Als u er wel één hebt dan krijgt u er steeds vaker mee te maken. De OR krijgt namelijk steeds meer bevoegdheden. Het … Vraag BVT voor meer informatie over: Wat heeft HR aan de ondernemingsraad.

Is overwerk bij uw organisatie structureel?

Overwerk komt veel meer voor dan u waarschijnlijk denkt. Voor sommigen is het zo nu en dan een uurtje extra werken, maar voor anderen is het bijna structureel. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft hier onderzoek naar gedaan. Uit de Enquête beroepsbevolking blijkt dat maar liefst 29% van alle werknemers regelmatig in 2017 … Vraag BVT voor meer informatie over: Is overwerk bij uw organisatie structureel?.

24 oplossingen voor personeelstekort

Steeds meer sectoren en organisaties melden een tekort aan personeel. Ook De Nederlandsche Bank gaf dit onlangs aan. In 2018 ontstaan er naar verwachting ruim 1 miljoen vacatures. In sommige branches is het personeelstekort maar liefst één op de drie werknemers. Het tekort is vooral nijpend in technische beroepen, de zorg en de ICT, maar … Vraag BVT voor meer informatie over: 24 oplossingen voor personeelstekort.

Snellezen

U zult als HR-professional regelmatig handen en voeten tekort komen om alle taken op uw to-do-list weg te werken. Tijdwinst boeken is moeilijk want meestal zal het om allerlei verschillende soorten taken gaan. Er is echter één vaardigheid die u bij bijna al uw werkzaamheden nodig heeft: lezen. Als u sneller zou kunnen lezen, zou … Vraag BVT voor meer informatie over: Snellezen.

Nieuwe wetgeving voor zzp-ers in de maak

Er wordt door het kabinet gekeken hoe de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) kan worden aangepast. De Wet DBA regelt het inhuren van zzp-ers en oproepkrachten en moet schijnzelfstandigheid tegengaan. Er is veel onduidelijkheid over deze wet en door problemen met de praktische uitvoering blijft handhaving van de Wet DBA grotendeels achterwege. Het kabinet wil … Vraag BVT voor meer informatie over: Nieuwe wetgeving voor zzp-ers in de maak.

Wetsvoorstel vaderschapsverlof ingediend

Minister Koolmees van SZW heeft het wetsvoorstel invoering extra geboorteverlof (WIEG) op 14 juni 2018 ingediend bij de Tweede Kamer. Het is de bedoeling dat vanaf januari 2019 partners na de geboorte van hun kind een hele week verlof volledig doorbetaald krijgen. Partners kunnen het verlof meteen opnemen, maar mogen dat ook doen in de eerste vier … Vraag BVT voor meer informatie over: Wetsvoorstel vaderschapsverlof ingediend.

BV&T de meerwaarde

De opleidingen die wij verzorgen worden op maat gemaakt. Dit betekent dat uw doelstelling en wensen centraal staan en zullen worden omgezet in een gedegen plan van aanpak. Dus u bepaalt wat de inhoud van de opleiding wordt. Daarnaast verzorgen wij onze opleidingen incompany en hechten wij veel waarde aan een goede klik met de trainer of docent.

Wanneer u een opleiding bij BV&T aanvraagt, zal deze op maat gemaakt worden. Dit houdt in dat u de inhoud van de opleiding zelf bepaalt. Op deze manier ontwikkelen wij een inspirerend leertraject dat naadloos aansluit op uw bedrijf. Daarnaast zullen onze bedrijfsonderzoeken ook op maat gemaakt geworden.

Waar staat BV&T voor:

BV&T staat voor Bedrijfscondities, Verbetering en Talen. Wij zijn een erkend opleidings- en adviesbureau dat als doel heeft om het verschil te maken binnen uw organisatie. Dit realiseren wij aan de hand van onze hoogwaardige bedrijfsopleidingen en bedrijfsonderzoeken die gericht zijn op de verbetering van uw organisatie.

BV&T zorgt voor een optimale kennisopname. Dit realiseren wij door middel van onze praktijkgerichte aanpak. Daarnaast geven wij vaak het advies om een opleiding niet in enkele dagen achterelkaar te volgen, maar om deze over meerdere weken te verspreiden. Hierdoor zal de kennis nog beter worden opgenomen!

BV&T Ondersteuning

Recente klanten