In-Company Training interne auditor
Of Ga voor een Masterclass?

Persoonlijke Aandacht         Masterclasses         Bevoegde Trainers         Gecertificeerd ® Maatwerk & In-Company

Neem contact op voor vrijblijvend advies:

Telefoon 088-7744333

Ja, ik wil advies

Zoek uw traject

Searching interne auditor

Uw zoek resultaat voor: interne auditor

cursus interne auditor bvt :: De inhouse trainingsbureau

... Een belangrijke voorwaarde voor de effectiviteit van een KAM-systeem (kwaliteit, arbo, milieu) is dat organisaties procesgerichte interne audits uitvoeren, waarmee de KAM-elementen Interne auditor onderzocht kunnen worden op de juiste werking ervan. Deze audits be?nvloeden het draagvlak en de effectiviteit van het KAM-systeem en vragen daarom de inzet van geschoolde mensen voor het uitvoeren van interne audits...
32 training_cursus/cursus-interne-auditor/training-interne-auditor.php

cursus auditvaardigheden iso 9001:2015 bvt :: De inhouse trainingsbureau

... Het uitvoeren van interne audits vraagt om specifieke kennis en vaardigheden. Een audit kan alleen effectief zijn als deze wordt uitgevoerd door mensen die auditing beheersen en zodoende hiermee resultaat boeken. Deze cursus leidt potenti?le auditoren op. Dit kunnen bijvoorbeeld door het management aangewezen functionarissen zijn, maar ook kwaliteits- en/of milieuco?rdinatoren. Na voltooiing van deze cursus i...
26 training_cursus/cursus_interne_auditor/auditvaardigheden.php

cursus iso 14001 milieu interne auditor bvt :: De inhouse trainingsbureau

... Het borgen van een milieumanagementsysteem ISO 14001 is voor veel organisaties niet voldoende. Het beoordelen van het managementsysteem en controleren in welke mate het systeem bijdraagt aan het realiseren van het beleid en de milieudoelstellingen van de organisatie gebeurd door goed opgeleide auditoren. BV&T helpt ook organisaties het managementsysteem ISO 14001 te implementeren. De implementatie is opgebouwd ...
245 training_cursus/training_iso_14001_management/cursus_iso_14001.php

cursus bedrijfs onderzoek e-learning bvt :: De inhouse trainingsbureau

... Goed verlopende interne communicatie is de succesfactor van uw organisatie. Niet alleen om het bedrijfsgevoel te stimuleren en medewerkers te betrekken bij het functioneren van uw organisatie, maar ook voor een positieve uitstraling naar uw klanten en omgeving. Om communicatie goed te laten verlopen, is gedegen onderzoek nodig. Question Degree meet voor u de effectiviteit van de interne communicatie in uw organ...
163 training_cursus/communicatie_onderzoek/medewerker_betrokkenheid_onderzoek.php

cursus ohsas 18001 arbo bvt :: De inhouse trainingsbureau

... Aanvullend op de training ~Interne auditor~ waarin de basisvaardigheden voor auditing zijn aangeleerd, is het mogelijk u te bekwamen in het auditeren van specifieke zorgsystemen. In deze training wordt u de specifieke kennis en vaardigheden bijgebracht voor de auditering van Arbozorgsystemen. Onderwerpen De Uitgangspunten Van Arbomanagement, Instrumenten Voor ArbomanagementPlan Van AanpakRisico-inventarisatie E...
155 training_cursus/kwaliteit-arbo-18001/training-arbo-18001.php

cursus effectief telefoneren bvt :: De inhouse trainingsbureau

...foniste/receptioniste is het visitekaartje van uw bedrijf. Dit stelt eisen aan zijn/haar attitude, woordgebruik en toonhoogte. Uw telefoniste staat echter vaak ook aan het begin van de aanvraag, de opmerking of de klacht. Dit vereist vaardigheden op het gebied van communicatie, commercie en interne daadkracht. U leert en oefent in deze training de do`s en don`ts van het telefoonverkeer en u leert de kracht en het belang van de verbale communicatie. Onderwerpen Dagelijkse Praktijk; Doorbreken Van PatronenTelefoonirritatieRegels DoorverbindenTelefonische KlachtenafhandelingWanneer Belscripts En HoeGesprekstechniekenPersoonlijk Actieplan, Do`s & Don`ts. Resultaten Daarbij heeft u gewonnen aan zelfverzekerdheid en zelfbewustzijn. U bent zich bewust van de belangrijke rol die u binnen uw organisatie vervult. ...
13 training_cursus/training/effectief_telefoneren.php

training referenties gemeente ministerie organisatie bedrijven advisering :: De inhouse trainingsbureau

...tgerichtheid en samenwerking. BV&T is hiermee eenduidig en treedt hiermee dan ook naar buiten. Daarnaast zorgen wij voor de juiste docent of trainer bij uw organisatie. Wij streven naar een optimaal netwerk door verbondenheid, kennis- en ervaringsuitwisseling. Trainer: Sigo Koning Kwaliteit, Bedrijfskunde en Auditor Trainer: Judita Soban Engels Niveau I/II (Noord) Trainer: Marielle Molenaar Communicatie all-round (West) Trainer: Sven Tillema Duits (Midden) Tweedegraads docent Duits Trainer: Hedwig van Rijkom Nederlands en NT2 (Limburg) Trainer: Robert-Jan Hazeleger Russisch, Nederlands en NT2 Eerstegraads docent Russisch Niveau CET: A1, A2, B1, B2, C1 en C2 Trainer: Sylvie Kop Frans Mijn naam is Sylvie Kop. Ik ben geboren en getogen in de Elzas, maar woon inmiddels alweer bijna 35 jaar in Nederland. In F...
referenties.php

bv&t heeft maar liefst 75 vaste docenten en trainers :: De inhouse trainingsbureau

...koop, klantgerichtheid en samenwerking. BV&T is hiermee eenduidig en treedt hiermee dan ook naar buiten. Daarnaast zorgen wij voor de juiste docent of trainer bij uw organisatie. Wij streven naar een optimaal netwerk door verbondenheid, kennis- en ervaringsuitwisseling. Trainer: Sigo Koning Kwaliteit, Bedrijfskunde en Auditor Trainer: Judita Soban Engels Niveau I/II (Noord) Trainer: Marielle Molenaar Communicatie all-round (West) Trainer: Sven Tillema Duits (Midden) Tweedegraads docent Duits Trainer: Hedwig van Rijkom Nederlands en NT2 (Limburg) Trainer: Robert-Jan Hazeleger Russisch, Nederlands en NT2 Eerstegraads docent Russisch Niveau CET: A1, A2, B1, B2, C1 en C2 Trainer: Sylvie Kop Frans Mijn naam is Sylvie Kop. Ik ben geboren en getogen in de Elzas, maar woon inmiddels alweer bijna 35 jaar in Neder...
professionele_trainers.php

cursus quality manager kwaliteit qhsa bvt :: De inhouse trainingsbureau

...en bij het uitoefenen van zijn/haar taak. Onderwerpen Managementsysteem, Kwaliteitsbeleid UiteengezetHoe Organiseer Je De Uitvoering Van De SysteemprocessenInterpretatie Van De Norm Naar PraktijkOmgaan Met Knelpunten In De SamenwerkingOptimale Rapportage Voor AuditorsPersoonlijk Actieplan. Resultaten Effectief vorm en inhoud kunnen geven aan `kwaliteitsdenken` in de eigen organisatie is de hoofdbekommernis van deze training. We willen u inzicht geven in kwaliteitsconcepten maar bovendien de nodige hulpmiddelen en vaardigheden aanreiken om als kwaliteitscoordinator professioneem aan de slag te kunnen. Om dit te realiseren vertalen de docenten de theoretische materie naar praktisch realiseerbare uitdagingen voor uw concrete situatie. U zult een belangrijke rol spelen in de opwaardering van het kwaliteitsni...
167 training_cursus/cursus-kwaliteit-coordinator/De-kwaliteitscoordinator.php

cursus projectmanagement bvt :: De inhouse trainingsbureau

...nden en voor hen, die nog geen ervaring hebben met projecten. Na afloop van deze zeer praktijkgerichte training bent u in staat een duidelijke en heldere invulling te geven aan de verschillende aspecten van projecten. Daarnaast leert u uitstekend te onderhandelen met zowel interne als externe partijen en u weet hoe u projecttaken kunt delegeren. Aansluitend op alle niveaus Iedereen leert anders en niet iedereen heeft hetzelfde leerniveau. BV&T trainers weten exact in te gaan op de leervraag van de individuele deelnemer. Zij weten pedagogisch exact wat elke cursist nodig heeft. Ons sterke punt is het toepassen van de Bloom Taxonomie en Kolb Theorie. Voordat een traject start, brengen wij door middel van persoonlijke doelstellingen de verwachting in kaart. Op deze wijze weten wij goed hoe wij de kennis...
88 training_cursus/training_projectmanagement/project-leider_management.php

cursus mt middenmanagement intensief bvt :: De inhouse trainingsbureau

...es en tussen mensen onderling. Deze kennis doet u op met de cursus Middenmanagement. Een puur praktische en boeiende cursus, waarin alle zaken die in de dagelijkse praktijk een rol spelen uitgebreid aan bod komen. Onderwerpen Organisatiekunde Doelstellingen Strategie En PlanningInterne Organisatie En BedrijfsprocessenHet Schrijven Van Een AdviesPersoneelsmanagementHet Nieuwe WerkenFinancieel Beheer En AnalyseMarketing ManagementLeiderschapsstijlen En -vaardighedenTimemanagementStressmanagementPraktijksituaties En -voorbeeldenPersoonlijk Actieplan, Do`s & Don`ts Resultaten Na afloop van de cursus Middenmanagement heeft u meer inzicht in de verschillende onderdelen van management, zoals: leiderschap, kwaliteitsmanagement, financieel beheer en de werking van de organisatie als geheel. U leert uw personeel t...
100 training_cursus/middel-management/middel-management.php

cursus italiaans voor beginners bvt :: De inhouse trainingsbureau

... Heeft u Italiaans nodig voor uw werk? En bent u het zat om steeds weer het woordenboek te pakken of om het internet te raadplegen? Dan is deze cursus een geschikte keuze voor u.Italiaans is geen gemakkelijke taal. De grammatica is anders dan die van de Nederlandse taal en ook lijken de woorden van beide talen niet op elkaar. Gelukkig hebben wij de geschikte cursus voor u. Met de cursus Italiaans voor beginners ...
246 training_cursus/cursus-italiaans-voor-beginners/italiaans-basiscursus.php

freelance docent trainer vacatures bvt direct meer resultaat. :: De inhouse trainingsbureau

...ormulier, welke op deze site staat, uw gewenste trajecten aangeven.! Wat verwachten wij van u... Goed kunnen inleven in de theorie alsook in de kandidaten Uw expertise is uw aangegeven trajecten Goede beheersing van de Nederlandse taal Goede communicatieve vaardigheden Flexibiliteit Beheersing van het office-pakket Vaste internetverbindingen is een prè Solliciteren.. Contactgegevens: Meer info? Neem contact op met ons op via: 088-7744333. Uw gegevens worden naar goedkeuring opgenomen in de database van Educhains, de schakel tussen trainer en organisatie. U krijgt hierover nog nader bericht! Recente klanten ...
vacatures.php

cursus klantgericht denken en handelen bvt :: De inhouse trainingsbureau

...nt in de non-profit sector. Met name in deze omgeving is het zeer van belang, dat de klant centraal komt te staan. Hoe u dit bereikt? Dat leert u tijdens deze training! Onderwerpen Wat Is Klantgerichtheid; Klantgericht CommunicerenUw Rol En VerantwoordelijkheidKlantgerichtheidInterne KlantgerichtheidLastige Klanten En KlachtenafhandelingKlantgerichtheid Versus Beleefdheid. Resultaten Het programma is bewust meer praktijkgericht dan theoretisch. Korte inleidingen wisselen we af met rollenspelen, oefeningen, discussies en groepsopdrachten. Voor de implementatie van de ideeen in uw praktijk maakt u een actieplan. We gebruiken herkenbare voorbeelden en cases, die aansluiten op de praktijk in uw organisatie. Aansluitend op alle niveaus Iedereen leert anders en niet iedereen heeft hetzelfde leerniveau. BV&...
156 training_cursus/klantgerichtheid/klantgerichtdenken.php

cursus rapporteren bvt :: De inhouse trainingsbureau

...ndiger te schrijven? Of wilt u leren om meer structuur aan te brengen in uw rapporten? In deze praktijkgerichte cursus leert u allerlei technieken die u helpen bij het schrijven van heldere en beknopte verslagen. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan interne en externe rapportages en wat er komt kijken bij mondelinge en schriftelijke rapportages. Er wordt ingegaan op de verschillende doelen waarvoor een rapport geschreven kan worden en hoe u hierop aansluit qua structuur, toon en schrijfstijl. Hierbij onderscheiden we: inventariseren, voorlichten, overtuigen en verslaggeven. Tijdens de cursus Rapporteren leert u stap voor stap wat er bij het schrijven van een goed rapport komt kijken. Onderwerpen Soorten Rapportages Externe Rapportage SchrijvenStructuur Van Een RapportArgumenterenSchrijfstijlRapportere...
147 training_cursus/cursus-rapporteren-training-rapporteren/cursus-rapporteren-workshop-rapporteren.php

Page generated in 0.0554 seconds.

Conflicthantering

Deze training sloot 100% aan. Maatwerk is echt de kracht van BV&T trainingen

Externe Coaching

BVT had exact door dat extern beter was voor mij! Ik kon zo in mijn werk ongehinderd mij verbeteren.

Optimale Kennisopname

De trainer stimuleerde mij optimaal dit gaf mij inspiratie. Ik heb nog steeds contact met hem.

Praktijkgericht

Het geleerde kon ik direct toepassen in de praktijk! Dagelijks kan ik nog putten uit het geleerde!

Samenbrengen

De kennis die ik geleerd heb kan ik nu samenbrengen in het MT Team. Hierdoor is ons team hechter!

Processen

Door objectief te kijken naar menselijke processen is het ziekte percentage met 2% gedaald!

Kennisoverdracht

De bevoegde trainers nemen je volledig aan de hand mee voor optimale kennisopname. SUPER

Masterclass

Via de Masterclass konden wij natijd ons inschrijven voor verschillende trainingen. Dit werkt perfect!

Leiderschap

We zijn samen nu echt een TEAM. We worden elke drie maanden nog getraind d.m.v. workshop's.

X
Ja, ik wil advies:
088-7744333
of