088-7744333

Logo BVT opleiding advies
Searching time management

Uw zoek resultaat voor: time management

Training Timemanagement IN-Company Maatwerk

... U kent het wel, veel werk, hoge werkdruk, zaken niet afkrijgen. Speelt dit binnen uw organisatie, dan hebben wij een doeltreffende training voor u. In de training wordt aandacht besteed aan een tweetal punten m.b.t. time management, t.w. effectiviteit en efficiency. Boeiend om te zien ~wat doe ik in mijn tijd~ hoe u omgaat met tijd en taken. Prioriteiten stellen vormt hierin een belangrijk onderdeel, waarbij as...
60    incompany-training-cursus/time-management/cursus_timemanagement.php

Training MT Lid Management Communicatie IN-Company Maatwerk

... De training Management kwaliteitssystemen is bestemd voor managers, afdelingshoofden en bedrijfsleiders van industriele bedrijven en handelsondernemingen, die bovengenoemde managementtools reeds gebruiken en verder willen verbeteren of overwegen deze managementtools in te gaan voeren. Deze training behandelt beknopt de principes, de werking en de voor- en nadelen van het werken met deze systemen. Onderwerpen ti...
153    incompany-training-cursus/training-management-systeem/training-kwaliteit-managementsysteem.php

Training People Management IN-Company Maatwerk

... Het slagen of falen van organisaties wordt vandaag steeds meer bepaald door de medewerkers en de manier waarop deze ingezet worden. Het lijnmanagement speelt hierin een steeds belangrijkere rol. Vandaar dat ~people management~ een belangrijke vaardigheid is, die managers vandaag moeten bezitten. Een goede basiskennis en nieuwe inzichten in themas betreffende personeel en organisatie zijn dan ook onmisbaar om a...
103    incompany-training-cursus/peoplemanagement/peoplemanagement.php

Training Kwaliteitsmanagement ISO 9001:2015 IN-Company Maatwerk

... Een van de aspecten van een goede bedrijfsvoering is kwaliteitsmanagement. Als hulpmiddel daarvoor zijn de normen van NEN-EN-ISO 9001 van toepassing. Daarin zijn internationaal erkende regels voor kwaliteitssystemen opgenomen. Bedrijven die willen voldoen aan deze normen, bijvoorbeeld omdat zij gecertificeerd willen worden, dienen de strekking en inhoud daarvan te kunnen vertalen naar hun bedrijfssituatie. Deze...
221    incompany-training-cursus/Kwaliteitstrainingen/kwaliteitsmanagement.php

Training MT Middel Management Intensief IN-Company Maatwerk

... de trainings-dag(en) Organisatiekunde, Doelstellingen Strategie En Planning Interne Organisatie En Bedrijfsprocessen Het Schrijven Van Een Advies Personeelsmanagement Het Nieuwe Werken Financieel Beheer En Analyse Marketing Management Leiderschapsstijlen En -vaardigheden Time Management Stressmanagement Praktijksituaties En -voorbeelden Persoonlijk Actieplan, Dos & Donts. Resultaten voor MT Middel Management Intensief Na afloop van de Cursus Middel Management: - weet u hoe u de organisatie van de restauratieve voorzieningen verbetert; - heeft u inzicht in hoe u efficienter kunt omgaan met de ruimtes in het gebouw; - weet u hoe u de facilitaire dienstverlening commercieel kunt versterken; - kunt u een concreet verbeterplan voor uw organisatie schrijven. Focus met het oog op talent en kwaliteit BV&T...
100    incompany-training-cursus/middel-management/middel-management.php

Training Asset Management ISO 55001:2014 IN-Company Maatwerk

... Heeft u meerdere financiele, fysieke of organisatorische assets in de organisatie? Dan weet u dat een efficiente asset management strategie een belangrijke bijdrage aan de verbetering van uw resultaten en performance biedt. BV&T kan u hierbij helpen. U kunt PAS 55 vervangen door ISO 55001 Asset Management in combinatie met het overzicht, de grondbeginselen en de terminologie van ISO 55000 en de gebruikersrichtl...
244    incompany-training-cursus/iso_55001_asset_management/training_iso_55001.php

Training Projectmanagement IN-Company Maatwerk

... Slagvaardig en doeltreffend aan een taak beginnen en afronden, is een kunst op zichzelf. In deze brede training komen alle aspecten aan de orde, die essentieel zijn voor het juist laten slagen van projectmatig denken. Wat betekent dit concreet? Efficientie is hierbij een goed woord. Wij trainen in hoe u kunt omgaan met geld, tijd, kwaliteit en netwerkplanning! Onderwerpen tijdens de trainings-dag(en) Project Re...
56    incompany-training-cursus/cursus-project-management/training-praktische-projectmanagement.php

Training Projectmanagement IN-Company Maatwerk

... Deze training heeft een zeer interactief karakter met een mix van werkvormen. U gaat vanuit uw eigen praktijksituatie aan de slag. Een project moet volgens afgesproken specificaties op tijd en binnen overeengekomen budget zijn afgerond. Het gaat in deze training erom, dat verschillende teamleden of afdelingen op een lijn komen te zitten, zonder dat u daarbij direct positie inneemt. Onderwerpen tijdens de traini...
88    incompany-training-cursus/training_projectmanagement/project-leider_management.php

Training Ziekteverzuim Management IN-Company Maatwerk

... Ziek zijn, iedereen kan het overkomen. In eerste instantie is dat natuurlijk vervelend voor de persoon zelf, maar als bedrijf merkt u ook de gevolgen van ziekteverzuim. U merkt een verhoging van de werkdruk met als gevolg een hoge kostenpost. Hoe kunt u hier invloed op uitoefenen? En wat staat u te doen als het ziekteverzuim arbeidsverzuim blijkt te zijn? Heeft u ook dit soort vragen? Dan is deze cursus uitstek...
198    incompany-training-cursus/cursus-ziekte-verzuim/training-ziekteverzuim-management.php

Training ISO 14001 Milieu Interne Auditor IN-Company Maatwerk

... Het borgen van een milieumanagementsysteem ISO 14001 is voor veel organisaties niet voldoende. Het beoordelen van het managementsysteem en controleren in welke mate het systeem bijdraagt aan het realiseren van het beleid en de milieudoelstellingen van de organisatie gebeurd door goed opgeleide auditoren. BV&T helpt ook organisaties het managementsysteem ISO 14001 te implementeren. De implementatie is opgebouwd ...
245    incompany-training-cursus/training_iso_14001_management/cursus_iso_14001.php

Training Bedrijfsspecifieke Logistiek IN-Company Maatwerk

... Veel bedrijven maken gebruik of overwegen het aanschaffen van (kostbare) logistieke bedrijfsbrede (integrale) software zoals SAP, BaaN, Exact of Navison. Helaas blijkt dat het rendement van dergelijke pakketten achter blijven bij de verwachting. Gebruikers van het systeem zijn ontevreden en het management haalt onvoldoende stuurinformatie uit het systeem. De kernoorzaak is dat er onvoldoende kennis aanwezig is ...
132    incompany-training-cursus/cursus-logistiek-management/training_logistiek.php

Training Verzuimgesprekken IN-Company Maatwerk

... Elke organisatie heeft te maken met ziekteverzuim. Sinds de invoering is de verantwoordelijkheid voor re-integratie bij werkgever en werknemer komen te liggen. Het accent ligt meer dan voorheen op mogelijkheden van uitgevallen werknemers. De houding van de leidinggevende is van groot belang bij een snelle terugkeer van de werknemer. Een heldere visie op verzuim, gecombineerd met goede gespreksvaardigheden, is d...
199    incompany-training-cursus/cursus-verzuim-management/training-verzuimgesprekken-voor-leidinggevenden.php

Training Lean By Kaizen Verbetermanagement IN-Company Maatwerk

... Vrijwel elke organisatie is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om haar resultaten te verbeteren. Iedereen wil graag een voorsprong op zijn concurrenten hebben en houden. Om dat te kunnen moeten wij beter zijn dan onze concurrent en moeten wij onze prestaties verbeteren. Innovatie is daarvoor een vertrouwde oplossing maar vraagt enorme investeringen in tijd en geld. En wij hebben vaak alles, behalve tijd en ...
169    incompany-training-cursus/LEAN_by_KaiZen/cursus-toc-lean-kaizen.php

Training Informatiestromen - Documentmanagement IN-Company Maatwerk

... Dagelijks wordt u geconfronteerd met enorme hoeveelheden informatie. Op allerlei manieren bereiken u gegevens of moet u informatie verzamelen. Hoe houdt u hierbij het overzicht? Hoe selecteert u als informatiemanager wat belangrijk is en wat niet? Hoe stroomlijnt u de informatiestromen en hoe brengt u vraag en aanbod bij elkaar? Hoe zorgt u ervoor dat de juiste informatie op een veilige manier bij de ontvanger ...
181    incompany-training-cursus/communicatie/informatie-stromen.php

Training ISO Kwaliteit ISO 9001:2015 Begeleiding - Coaching IN-Company Maatwerk

...Dit traject is bedoeld voor alle medewerkers, die binnen het bedrijf belast zijn met het opzetten van de normering en deze gaan uitvoeren (bijvoorbeeld voor ISO, OHSAS). Dit traject kan al dan niet gecombineerd worden met een nulpuntmeting van het managementsysteem. Wij verzorgen en begeleiden uw bedrijf naar deze nieuwe norm. Ook passen wij uw oude norm aan de nieuwe regels. Dit kunnen wij verzorgen als coordinator van het managementsysteem als ook begeleiding van uw medewerker(s), die belast is (zijn) met het opzetten of beheren van het managementsysteem. Onderwerpen tijdens de trainings-dag(en) Doel Van Een Managementsysteem; Inventarisatie Beoordeling Van De Procedures Plan Van Aanpak Schrijven Opbouw Van Het Totale Managementsysteem Herschrijven Van Het KSM Handboek Implementeren Van Vernieuwde Proc...
142    incompany-training-cursus/training-iso-begeleiding/iso-begeleiding.php

Page generated in 0.0794 seconds.