In-Company Training time management
Of Ga voor een Masterclass?

Persoonlijke Aandacht         Masterclasses         Bevoegde Trainers         Gecertificeerd ® Maatwerk & In-Company

Neem contact op voor vrijblijvend advies:

Telefoon 088-7744333

Ja, ik wil advies

Zoek uw traject

Searching time management

Uw zoek resultaat voor: time management

cursus timemanagement bvt :: De inhouse trainingsbureau

... U kent het wel, veel werk, hoge werkdruk, zaken niet afkrijgen. Speelt dit binnen uw organisatie, dan hebben wij een doeltreffende training voor u. In de training wordt aandacht besteed aan een tweetal punten m.b.t. time management, t.w. effectiviteit en efficiency. Boeiend om te zien ~wat doe ik in mijn tijd~ hoe u omgaat met tijd en taken. Prioriteiten stellen vormt hierin een belangrijk onderdeel, waarbij as...
60 training_cursus/time-management/cursus_timemanagement.php

cursus people management bvt :: De inhouse trainingsbureau

... Het slagen of falen van organisaties wordt vandaag steeds meer bepaald door de medewerkers en de manier waarop deze ingezet worden. Het lijnmanagement speelt hierin een steeds belangrijkere rol. Vandaar dat ~people management~ een belangrijke vaardigheid is, die managers vandaag moeten bezitten. Een goede basiskennis en nieuwe inzichten in thema`s betreffende personeel en organisatie zijn dan ook onmisbaar om a...
103 training_cursus/peoplemanagement/peoplemanagement.php

cursus mt middenmanagement intensief bvt :: De inhouse trainingsbureau

...itgebreid aan bod komen. Onderwerpen Organisatiekunde Doelstellingen Strategie En PlanningInterne Organisatie En BedrijfsprocessenHet Schrijven Van Een AdviesPersoneelsmanagementHet Nieuwe WerkenFinancieel Beheer En AnalyseMarketing ManagementLeiderschapsstijlen En -vaardighedenTimemanagementStressmanagementPraktijksituaties En -voorbeeldenPersoonlijk Actieplan, Do`s & Don`ts Resultaten Na afloop van de cursus Middenmanagement heeft u meer inzicht in de verschillende onderdelen van management, zoals: leiderschap, kwaliteitsmanagement, financieel beheer en de werking van de organisatie als geheel. U leert uw personeel te managen en vergroot uw leiderschapsvaardigheden. Daarnaast bent u in staat om een concreet verbeterplan voor uw organisatie te schrijven. Aansluitend op alle niveaus Iedereen leert anders...
100 training_cursus/middel-management/middel-management.php

cursus projectmanagement bvt :: De inhouse trainingsbureau

... Slagvaardig en doeltreffend aan een taak beginnen en afronden, is een kunst op zichzelf. In deze brede training komen alle aspecten aan de orde, die essentieel zijn voor het juist laten slagen van projectmatig denken. Wat betekent dit concreet? Efficientie is hierbij een goed woord. Wij trainen in hoe u kunt omgaan met geld, tijd, kwaliteit en netwerkplanning! Onderwerpen Project Resultaten En Doelstellingen; P...
56 training_cursus/cursus-project-management/training-praktische-projectmanagement.php

cursus projectmanagement bvt :: De inhouse trainingsbureau

... Deze training heeft een zeer interactief karakter met een mix van werkvormen. U gaat vanuit uw eigen praktijksituatie aan de slag. Een project moet volgens afgesproken specificaties op tijd en binnen overeengekomen budget zijn afgerond. Het gaat in deze training erom, dat verschillende teamleden of afdelingen op een lijn komen te zitten, zonder dat u daarbij direct positie inneemt. Onderwerpen Technieken Van Pr...
88 training_cursus/training_projectmanagement/project-leider_management.php

cursus bedrijfsspecifieke logistiek bvt :: De inhouse trainingsbureau

... Veel bedrijven maken gebruik of overwegen het aanschaffen van (kostbare) logistieke bedrijfsbrede (integrale) software zoals SAP, BaaN, Exact of Navison. Helaas blijkt dat het rendement van dergelijke pakketten achter blijven bij de verwachting. Gebruikers van het systeem zijn ontevreden en het management haalt onvoldoende stuurinformatie uit het systeem. De kernoorzaak is dat er onvoldoende kennis aanwezig is ...
132 training_cursus/cursus-logistiek-management/training_logistiek.php

cursus iso kwaliteit iso 9001:2015 begeleiding - coaching bvt :: De inhouse trainingsbureau

... Dit traject is bedoeld voor alle medewerkers, die binnen het bedrijf belast zijn met het opzetten van de normering en deze gaan uitvoeren (bijvoorbeeld voor ISO, OHSAS). Dit traject kan al dan niet gecombineerd worden met een nulpuntmeting van het managementsysteem. Wij verzorgen en begeleiden uw bedrijf naar deze nieuwe norm. Ook passen wij uw oude norm aan de nieuwe regels. Dit kunnen wij verzorgen als coordi...
142 training_cursus/training-iso-begeleiding/iso-begeleiding.php

cursus optimale bedrijfskunde bvt :: De inhouse trainingsbureau

...delen, dat uw afdeling, organisatie en persoonlijke doelstellingen op doelmatige wijze en in goede harmonie met uw eigen medewerkers gerealiseerd worden. Hierbij gaan wij uit van de laagste kosten. Onderwerpen Productievoorbereiding; ProductieplanningKostenbeheersingProjectmanagementTimemanagementDenkprocessen Voor Storing ZoekenOnderhoudsbeheersingPersoonlijk Actieplan, Do`s & Don`ts. Resultaten U krijgt kennis van en inzicht in aspecten van de (productie/werk) voorbereiding. U verwerft kennis en inzicht in het hoe en waarmee het werk moet worden uitgevoerd. Wat de gewenste resultaten zijn en wat de meest geschikte methode van werken is om dat resultaat te bereiken. Alle modules van deze training kunnen ook afzonderlijk worden gevolgd. U ontvangt na dit uitvoerig begeleidingstraject een getuigschrift en...
86 training_cursus/bedrijfskunde/opleiding-bedrijfskunde.php

cursus iso 9001:2015 beknopt opfris cursus bvt :: De inhouse trainingsbureau

... Kwaliteitsmanagement is meer dan het implementeren van een model alleen. Want hoe houdt u zicht op kwaliteit in een organisatie, die steeds verandert? In deze opleiding ontwikkelt u kennisvaardigheden, zodat u met uw bedrijf kunt meegroeien. U leert om zaken in het juiste perspectief te plaatsen. U krijgt praktische richtlijnen aangereikt om uw organisatie duurzaam te kunnen verbeteren. Onderwerpen Ontwikkeling...
28 training_cursus/iso_normering_cursus/iso_normen_certificering.php

cursus optimaal leidinggeven bvt :: De inhouse trainingsbureau

...den heeft een overzichtelijk en zeer praktijkgericht programma. Alle essentiele kennis en vaardigheden, die u nodig heeft om een goede invulling te geven aan uw rol als leidinggevende, komen aan de orde. In deze training maakt u voortdurend de koppeling van de relevante managementconcepten naar uw eigen praktijk. De bijeenkomsten zijn zeer afwisselend en uitdagend. U gaat concreet oefenen met praktijksituaties. Tussen de bijeenkomsten door werkt u aan praktijkgerichte opdrachten. Onderwerpen Effectief Leidinggeven (stijlen); Beginner Tot Professional Van Het LeidinggevenStimulerend En SituationeelDoelgerichte CommunicatieHet Motiveren Van Uw AfdelingEffectief TijdmanagementHet Toepassen Van Invloedsmodellen Voor De LeidinggevendeEffectief Delegeren Als LeidinggevendePersoonlijk Actieplan, Do`s & Don`ts. ...
12 training_cursus/effectief_leidinggeven/professional_in_leidinggeven.php

cursus persoonlijke effectiviteit bvt :: De inhouse trainingsbureau

... vergroten of ontwikkelen. Onderwerpen Intake En Doelstelling SMART Doelen FormulerenPlan Van Aanpak OpstellenDiSC Inzicht In Uzelf En AnderenKernkwaliteitenEffectief CommunicerenAssertief Optreden360 Graden FeedbackOmgaan Met Conflicten En BelangentegenstellingenTimemanagement Resultaten Tijdens deze praktijkgerichte en herkenbare training leert u op welke wijze uw doelstellingen op een slagvaardige wijze kunnen worden gerealiseerd. U krijgt meer inzicht in uzelf en anderen. Daarbij leert u effectief te communiceren en om te gaan met verschillende communicatiestijlen. Hierdoor kunt u de relaties met uw medewerkers gemakkelijker onderhouden. U krijgt inzicht in uw talenten en capaciteiten en uw sterke en zwakke punten. Daarnaast krijgt u tools aangereikt om het beste uit uzelf te halen. Na deze training ...
50 training_cursus/persoonlijke-effectiviteit/persoonlijke-effectiviteit.php

cursus auditvaardigheden iso 9001:2015 bvt :: De inhouse trainingsbureau

...interne audits vraagt om specifieke kennis en vaardigheden. Een audit kan alleen effectief zijn als deze wordt uitgevoerd door mensen die auditing beheersen en zodoende hiermee resultaat boeken. Deze cursus leidt potenti?le auditoren op. Dit kunnen bijvoorbeeld door het management aangewezen functionarissen zijn, maar ook kwaliteits- en/of milieuco?rdinatoren. Na voltooiing van deze cursus is de deelnemer in staat om op een praktische manier interne kwaliteitsaudits uit te voeren. Naast theoretische achtergronden en normen worden er ook praktische vaardigheden bijgebracht die nodig zijn bij het uitvoeren van een interne audit. In deze zeer praktische cursus verwerft u in korte tijd de essenti?le vaardigheden van ISO 19011. Dit zijn de belangrijkste kennisvaardigheden op het gebied van een interne audi...
26 training_cursus/cursus_interne_auditor/auditvaardigheden.php

cursus medezeggenschap or bvt :: De inhouse trainingsbureau

...t Dagelijks BestuurFinancien AdministratiefArbobeleid Ziekteverzuim ConflicthanteringCoaching Van Dagelijks Bestuur Van MedezeggenschapsorganenDagdeel Cursus Over De WOR Voor OR, Resultaten Na deze boeiende en pakkende training heeft u inzicht verkregen in bedrijfsvoeringsaspecten en verbetermanagement, gezien vanuit het oogpunt WOR. Tevens heeft u inzicht verkregen in methodes, opzet, invoering en instandhouding van het vertegenwoordigingsmodel. Het gevolg zal zijn een betere motivatie, waardoor het rendement in uw onderneming verhoogd zal worden en uw positie binnen de OR zich zal verbeteren. Aansluitend op alle niveaus Iedereen leert anders en niet iedereen heeft hetzelfde leerniveau. BV&T trainers weten exact in te gaan op de leervraag van de individuele deelnemer. Zij weten pedagogisch exact wat...
102 training_cursus/medezeggenschapsraad/OR-training.php

cursus effectief leidinggeven bvt :: De inhouse trainingsbureau

...ied van markt- en productontwikkeling en formuleert het marketingconcept zodanig, dat het past bij de omgeving en bij de organisatie. ~ Voor Wie ~ U bent leidinggevende, lijnmanager of hoofd van een afdeling met ruime werkervaring. U bent op strategisch niveau werkzaam. U wilt uw (management)vaardigheden en uw kennis op het gebied van ondernemerschap/businessplanning verder vergroten en verder ontplooien. U beschikt over hbo- of academisch werk en denkniveau, aangevuld met ruime werkervaring. Onderwerpen Leidinggeven Managen, Doelgericht OptredenPlanning En KostenMotivatie CoachenControleren Sturen.Persoonlijk Actieplan, Do`s & Don`ts. Resultaten U signaleert de ontwikkelingen in de omgeving van de organisatie op een breed terrein. Deze beoordeelt u op het belang voor de organisatie. U zorgt voor een mar...
99 training_cursus/ondernemer/ondernemer-in-de-organisatie.php

cursus kwaliteitsbewustzijn bvt :: De inhouse trainingsbureau

...t te maken of een dienst van goede kwaliteit te verlenen. In deze boeiende en zeer praktijkgerichte cursus komen alle basisaspecten van kwaliteit, alsook eventueel de KAM (QHSE), aan de orde. Na dit effectieve programma bent u goed op de hoogte hoe het kwaliteitsmanagement binnen uw organisatie is georganiseerd.Deze cursus is ontwikkeld voor alle medewerkers binnen uw organisatie. De wensen en het tijdspad worden met u als organisatie aangepast. Daarbij wordt de cursus op maat gemaakt en werken wij met concrete voorbeelden van uw organisatie. Op deze manier draagt deze cursus bij aan een zichtbare verbetering van uw organisatie. Daarbij bestaat er ook de mogelijkheid om in deze cursus actieve activiteiten te organiseren om het kwaliteitsbewustzijn onder uw medewerkers te verhogen. Onderwerpen De Definiti...
27 training_cursus/cursus-kwaliteit-bewust-zijn/training-kwaliteits-bewust-zijn.php

Page generated in 0.0522 seconds.

Conflicthantering

Deze training sloot 100% aan. Maatwerk is echt de kracht van BV&T trainingen

Externe Coaching

BVT had exact door dat extern beter was voor mij! Ik kon zo in mijn werk ongehinderd mij verbeteren.

Optimale Kennisopname

De trainer stimuleerde mij optimaal dit gaf mij inspiratie. Ik heb nog steeds contact met hem.

Praktijkgericht

Het geleerde kon ik direct toepassen in de praktijk! Dagelijks kan ik nog putten uit het geleerde!

Samenbrengen

De kennis die ik geleerd heb kan ik nu samenbrengen in het MT Team. Hierdoor is ons team hechter!

Processen

Door objectief te kijken naar menselijke processen is het ziekte percentage met 2% gedaald!

Kennisoverdracht

De bevoegde trainers nemen je volledig aan de hand mee voor optimale kennisopname. SUPER

Masterclass

Via de Masterclass konden wij natijd ons inschrijven voor verschillende trainingen. Dit werkt perfect!

Leiderschap

We zijn samen nu echt een TEAM. We worden elke drie maanden nog getraind d.m.v. workshop's.

X
Ja, ik wil advies:
088-7744333
of