088-7744333

Logo BVT opleiding advies

Uw ingekochte cursussen, coaching of begeleiding.

Wat wordt er verstaan onder Incompany Cursus-sen ... Met onze in-company cursussen kunt u onderdelen van uw organisatie of groepen medewerkers tezamen een traject aanbieden. Iedereen leert daardoor hetzelfde en het effect in uw organisatie is direct merkbaar. Onze in-company trainingen zijn perfect toegesneden op herkenbare werksituaties en problemen. Ons aanbod is modulair opgezet. Elke module van één dagdeel vormt een afgerond geheel en kan zelfstandig worden gevolgd.

De modulen van ons totale aanbod sluiten goed op elkaar aan zonder dat er sprake van overlap is. Afhankelijk van wat u beoogt kunt u voor één trainingsdag kiezen of voor een op uw situatie toegesneden traject bestaande uit meerdere modulen. De modulen zijn sterk toepassingsgericht. Theorie wordt afgewisseld met oefeningen en rollenspellen. Bijkomend voordeel van onze in-company cursus is, dat u zelf de locatie kiest en regelt en dat u zelf de groep samenstelt. Wij komen naar uw locatie, zodat u een minimum aan reistijd en reiskosten kwijt bent. Per traject geldt een adviesgrootte van 8 deelnemers. Voor workshops geldt een adviesgrootte van 12 deelnemers.

Al onze trainingen beginnen met een intakesprek met de projectleider en is geheel vrijblijvend. Afhankelijk van de training vindt deze intake plaats in Zwolle of Assen of op een andere locatie. Bij sommige trainingen past een telefonische of schriftelijke intake beter. Vooraf aan de intake ontvangt u de benodigde documenten om uw doelstelling voor dit traject uiteen te zetten.

Het intakegesprek heeft als doel uw leerdoelen en motivatie te bespreken. Na het intakegesprek krijgt u trainingsmateriaal overhandigd of wordt het trainingsmateriaal u later toegestuurd. In veel gevallen krijgt u of uw groep een voorbereidende opdracht voor de eerste trainingsbijeenkomst. Dit is een vragenlijst waarin wij uw situatie vastleggen.

De rapportage van dit intakegesprek is een handig hulpmiddel om uw leerdoelen te bespreken. Wanneer u na afloop van de training opnieuw de doelstellingsscan invult, dan worden uw resultaten automatisch vergeleken met de eerste meting. U weet dan of u uw leerdoelen hebt bereikt. Deze wordt na de training met u geëvalueerd in een evaluatierapport.

Communicatie Incompany Cursus

Als je op internet met behulp van de zoekmachine zoekt naar het woord communicatie, dan word je scherm gevuld met verwijzingen naar websites over computers en telefonie. We zijn bijna vergeten waar het bij communicatie om gaat: het contact en de interactie tussen mensen. Hierbij kan natuurlijk gebruik worden gemaakt van hulpmiddelen, zoals een telefoon, een computer of een fax. Meestal gaat het dan over de communicatie over grotere afstand, maar het kan ook om het contact met een collega in de naastliggende kamer gaan.

Op korte afstand, dat wil zeggen als we met iemand in direct contact zijn, maken we meestal geen gebruik van hulpmiddelen. We communiceren dan door middel van spraak en lichaamstaal. In de communicatietheorie wordt gebruik gemaakt van dezelfde begrippen voor het beschrijven van alle vormen van communicatie, zowel met, als zonder gebruik van hulpmiddelen.

Boodschap, Incompany Cursus Begeleiding

Bij het communiceren tussen één of meer mensen, wordt informatie overgedragen. In de communicatietheorie noemt men deze informatie de boodschap. De persoon, die een boodschap aan de ander overdraagt, wordt de zender genoemd en de persoon, die de boodschap ontvangt, noemt men de ontvanger. Bij communicatie is er sprake van tweerichtingsverkeer. Dit wil zeggen dat de ontvanger ook zender is. De ontvanger reageert namelijk altijd op de zender. Watzlavick schreef in zijn boek 'de pragmatische aspecten van de menselijke communicatie' dat het niet mogelijk is om niet te communiceren. Als je niets zegt, dan laat je nog wel iets blijken door middel van lichaamstaal. Het maakt groot verschil of je de ander aankijkt of niet, of je grote afstand aanhoudt of kleine. Zelfs je afwezigheid, je zwijgen of je uitblijvende antwoord geven een boodschap aan de ander. Communicatie kan bewust, maar ook onbewust plaatsvinden.

As business plan consultants, we will help you refine your business model, identify your most profitable customers, fine-tune your marketing plan, and improve your sales projections. We provide an objective view, so your final business plan makes a statement that exudes confidence and attracts investors.

 • Incompany Cursus Competenties vormen;
 • Incompany Cursus Communicatie en Acquistie;
 • Incompany Cursus Communicatie opzich zelf als Mentor Trainer;
 • 120 Soorten Opleidingen;
 • Incompany Cursus Samenwerken;
 • Incompany Cursus Projectmanagement;
 • Training Leidinggeven;
 • Opleiding Situationeel Leiderschap;
Opleiding Presenteren
Coderen, beeldvorming, decoderen en interpretatie

Als twee mensen samen in een huiskamer zitten en de één is een boek aan het lezen, terwijl de ander naar de t.v. zit te kijken, is er toch sprake van communicatie tussen beiden. In het dagelijks leven verstaan we dit hier meestal niet onder. Als we over communicatie spreken, bedoelen we gewoonlijk de bewuste informatie-overdracht. Hierbij is het de bedoeling, dat een boodschap die de zender (bewust) aan de ontvanger overdraagt, door hem ook begrepen wordt. Om de informatie die de zender wil overdragen zo goed mogelijk bij de ontvanger over te kunnen brengen, zal de zender zich in de situatie (begripsvermogen, emotionele toestand, eerdere ervaringen en dergelijke) van de ontvanger moeten verplaatsen. Dit noemt men de fase van de beeldvorming. Hier gaat het nog steeds om de gedachten van de zender.

In-Company Trainingen en Opleidingen.

U kunt online uw informatie downloaden of (offerte) aanvragen. Tijdens deze aanvraag vragen wij ook naar uw doelstelling. Indien nodig zullen wij u benaderen voor een oriënterend gesprek, waarin uw vraag nader wordt besproken. Na deze fase zullen de uitkomsten worden opgenomen in het doelstellingsformulier. De aanpak en agenda voor de uitvoering en implementatie van het trainingstraject wordt met de trainer / docent afgestemd. Om een optimaal resultaat te kunnen bewerkstelligen wordt er tussentijds met u als opdrachtgever geëvalueerd. Hierbij is open communicatie en transparantheid van zeer groot belang. Tot slot zullen aan het eind van het traject evaluatiegesprekken plaatsvinden met de opdrachtgever en kunnen er eventueel aanvullende afspraken worden gemaakt om de resultaten te waarborgen door bijvoorbeeld coaching on-the-job, terugkomdagen, aanvullende trainingen en intervisie.

Planning: Opleiding Leidinggeven (Situationeel).

Als een onderneming optimaal gebruik wil maken van de competenties van haar medewerkers, dan is het belangrijk dat medewerkers leren zelf hun oplossingen te zoeken. De leidinggevende heeft hierin een begeleidende rol en moet steeds meer op resultaat gaan sturen. Deze wijze van leidinggeven vraagt om specifieke vaardigheden en inzicht in de rol die de leidinggevende vervult.

Onze training Effectief Leidinggeven is gericht op het vergroten van de inzichten en vooral vaardigheden van de leidinggevende: medewerkers aansturen, overtuigen, coachen, delegeren. Effectieve gesprekken voeren en doelen stellen. Deelnemers aan deze training leren hun functioneren als leidinggevende handen en voeten te geven. Door de praktische opzet en werkwijze zijn cursisten in staat om met beperkte tijdsinvestering optimale resultaten te behalen in het verbeteren van hun persoonlijke effectiviteit als leidinggevende.

Opsomming: Leiderschap, begeleider...

Het programma wordt afgestemd op de actuele vragen en behoeften van u als deelnemer(s). De ervaring leert echter dat de volgende onderdelen voor veel deelnemer(s) gelden:

 • Situationeel Leidinggeven (instrueren, motiveren, coachen en delegeren).
 • Effectief beïnvloeden van individuele medewerkers en teams.
 • Leidinggeven aan projecten.
 • Effectief communiceren (correctie-, slechtnieuws- en functioneringsgesprekken).
 • Voorkeurgedrag van mensen herkennen en daarop inspelen.
 • Omgaan met weerstand, verandering en emotie.
 • Time management.
 • Kostenbeheersing, snel berekeningen maken, analyseren.

Opleidingswerkwijze

Deze training cursus wordt door BV&T in-company verzorgd of op een van onze locaties. Dit kan individueel als ook in groepsverband. We gaan uit van de volgende werkwijze:

 • Concrete verbeterpunten en centrale actiespunten.
 • Trainingslocatie van BV&T of in uw organisatie.
 • Individueel voorgesprek met de begeleider (intake ca. 0.5 uur).
 • 6 trainings bijeenkomsten van 2 tot 6 uur.
 • Individueel coachingsgesprek en persoonlijke evaluatie met de begeleider (ca. 1 uur).
 • Kleine groep dus veel persoonlijke aandacht.
 • Eigen praktijk en praktijkopdrachten staan centraal: persoonlijk actieplan, forwarding op persoonlijk ontwikkelingsplan POP.
 • Deelnemers kunnen onderling veel discusseren met begeleider.
Interim Management

Interim Management is the short-term assignment of a highly experienced senior manager to handle a period of expansion, transition, crisis or change within an organization. In this situation, a permanent role may be unnecessary or there may be nobody internally suitable or available to take up the position in question on short notice. When your company needs their services, BVT opleidingen. swiftly introduces you to the right Senior Interim Managers.

Benefits the Interim Managers we represent offer to your organization include:

 • Available when you need them
 • Ready to start with a minimum of formalities
 • Ample experience to efficiently address your business needs
 • No impact on the headcount of your team
 • High cost-efficiency
 • Tangible results in a short timeframe
 • Knowledge transfer to your organization
 • An unbiased, fresh perspective

At BVT opleidingen. we represent Interim Managers who have extensive experience in the following functions and domains:

 • CEO/General Management
 • Operational Management
 • Project and Program management
 • Finance
 • Human Resources
 • ICT
 • Legal support
 • Operations
 • Production
 • Sales and Marketing
 • Supply Chain
Opleiding en Cursussen Altijd Maatwerk

Gedachtenlezen is geen gave waar de meeste mensen over beschikken. Als ik dus mijn gedachten aan jou wil overdragen, zal ik deze eerst moeten vertalen naar een manier die voor jou te begrijpen is. Dit vertalen, van gedachten naar woorden noemt men in de communicatietheorie coderen. Als jij die letters vervolgens weer terugvertaalt naar gedachten, ben je aan het decoderen. Wanneer mensen in gesprek zijn, codeert de zender zijn boodschap in gesproken taal en vervolgens decodeert de ontvanger de woorden. Nadat de ontvanger de boodschap heeft gedecodeerd zal hij trachten de informatie te interpreteren. Centraal staat daarbij de vraag: ''wat betekent dit voor mij?''.

 • Maatwerk voor uw Cursus.
 • Luisteren naar u als opdrachtgever.
 • Sales in de verkoop moet ook maatwerk kunnen leveren.
 • Samenwerken, begeleiden en beinvloeden.
 • Ontwikkeling naar een optimale maatwerk opleiding.
Components of strategic planning
Corporate Incompany Cursussen

BVT opleidingen. sets a guide to its corporate clients for their future. Should we grow, stabilize, or retract, markets to invest in, where to allocate investments and how to collaborate in new markets.

Business Incompany Cursussen

BVT opleidingen. sets strategies that define how to compete in markets. Whether differentiate, lead by cost, or focus on a niche and accordingly build a comprehensive outlook of the business.

Function Incompany Cursussen

BVT opleidingen. can help corporations by providing an overall direction and in specific areas such as:

Human resources / organizational development
Opleiding Information Technology
Cursussen Financial Sector
Cursussen for Marketing en Sales
Consultancy in Maatwerk Cursussen en Opleidingen.

Er wordt altijd gekozen voor een manier voor het overbrengen van de boodschap. Dit kan bijvoorbeeld door middel van schrift, woorden of gebaren. Het medium waarvan gebruik wordt gemaakt bij het overbrengen van de boodschap noemt men het kanaal. Er zijn zintuiglijke kanalen zoals gezicht, gehoor, gevoel, geur en smaak, mechanische kanalen zoals pen of typemachine (bestaat die nog?) en elektronische kanalen zoals radio, telefoon en computer.

 • Survey design and execution (invite respondents, collect results, analyze, report)
 • Phone or in-person interviews of customers, employees, executives, business owners, industry experts, etc.
 • Focus groups, roundtables, and executive forums
 • Market opportunity assessments (evaluate the potential for your ideas, products, services, or processes)
 • Competitor analysis / competitive intelligence studies
 • Blue sky" sessions on product / application / market possibilities, particularly in the area of technology commercialization
Communicatie Kanalen in de Sales Marketing

Of de boodschap inderdaad bij de ander over komt, is afhankelijk van verschillende factoren. Zo is het belangrijk dat de zender iets weet of veronderstelt over de geschiedenis en de achtergrond van de ontvanger. Als ik in Engeland op vakantie ga, is het vrij naïef om de weg te vragen in het Nederlands. De kans dat de ander mij verstaat is dan klein. Maar ook de codes in lichaamstaal verschillen tussen (sub-)culturen. Desmond Morris beschrijft in 'de aangeklede aap' een tragisch voorval waarbij een eenvoudige wenk met de hand: 'kom hier' verkeerd werd begrepen door mensen uit een andere cultuur. Noord-Europeanen wenken anders dan Zuid-Europeanen. In het noorden wordt met de handpalm naar boven gewenkt en in het zuiden wordt dit met de palm naar beneden gedaan. Morris noemt hier het voorbeeld van twee Noord-Europese mannen die aan het zwemmen waren in zee en het handgebaar van enkele gewapende militairen verkeerd begrepen. De militairen wenkten dat ze moesten komen terwijl zij begrepen dat ze weg moesten gaan. De militairen schoten hen toen dood omdat zij hen voor spionnen aanzagen. Een tragisch voorbeeld van miscommunicatie door een verschillend referentiekader.

 • market opportunities
 • existing customers
 • prospects
 • competitors
 • employees
 • industry trends
 • environmental or regulatory risks
150 keuze opleidingen.
Ruis moet worden voorkomen

Er kan in de communicatie tussen mensen nog veel meer mis gaan. Als iemand jou iets vertelt in een lawaaierige discotheek, is de kans groot dat je delen van zijn verhaal mist. Als iemand mij met een handgebaar uitnodigt om plaats te nemen, is het waarschijnlijk dat deze boodschap mij ontgaat als hij hierdoor een blad met theekopjes uit zijn handen laat vallen. De externe factoren die de ontvanger afleiden en daardoor de communicatie verstoren wordt externe ruis genoemd. Zo kan een benauwde en broeierige collegezaal de aandacht van de student doen verslappen. De docent doet er goed aan om zoveel mogelijk ruis in zijn overdracht te beperken, in dit geval door een raampje open te zetten. Ruis kan ook optreden doordat er iets niet goed is met de communicatiekanalen, bijvoorbeeld een stoornis in één van de zintuigen, een krakende telefoonlijn of een onduidelijk handschrift van de zender. Het juiste begrip van de overgebrachte informatie kan ook worden belemmerd door interne factoren bij de ontvanger. Dit wordt interne ruis genoemd. De ontvanger kan bijvoorbeeld onjuiste verwachtingen hebben met betrekking tot de boodschap, geëmotioneerd zijn of te weinig voorkennis hebben over het onderwerp. Hij kan ook afgeleid zijn door zijn eigen gedachten.

De Beste Communicatie Opleiding bij BV&T
De hoogste opleidingen voor in-house trainingen, cursussen vind u bij BV&T

Voor de zender van de boodschap is het belangrijk om te weten of de boodschap aangekomen is bij de ontvanger, zoals hij het heeft bedoeld. Dit kan hij te weten komen door een reactie van de ontvanger. Als de ontvanger naar hem kijkt en knikt, mag hij aannemen dat de ontvanger luistert. Maar om te weten of de ontvanger werkelijk heeft begrepen wat hij heeft willen overbrengen, zou hij bijvoorbeeld kunnen vragen of de ontvanger in zijn eigen woorden de boodschap wil herhalen. Als er reactie wordt gegeven op de boodschap spreekt men over terugkoppeling of feedback. We kunnen onderscheid maken tussen verbale en non-verbale feedback. Non-verbale feedback is bijvoorbeeld een frons, een klap met een vuist op tafel, of een diepe zucht bij het horen van een vervelende mededeling. De zender kan hierdoor weten dat de lading van zijn boodschap is overgekomen. Feedback kan zowel bewust als onbewust worden gegeven. Als je mij een e-mailtje stuurt over de inhoud van deze website dan is dat bewuste feedback. Onbewuste feedback is bijvoorbeeld dat ik aan de teller op mijn site kan zien hoeveel bezoekers er zijn geweest. Ook wanneer deze pagina gelinkt wordt door andere sites, kan ik hieruit concluderen dat de inhoud gewaardeerd wordt. Maar vergeet niet dat geen reactie ook een reactie is. Als niemand reageert op deze site, kan ik me daar ook vragen bij stellen.

Maatwerk bij IN-Company Opleidingen

Mensen kunnen verrast zijn wanneer je hen aanspreekt op de betrekkingaspecten van de communicatie en je bijvoorbeeld iets over hun gezichtsuitdrukking zegt in plaats van over de inhoud van hun boodschap. Toch is metacommuniceren binnen een relatie heel belangrijk om bedoelingen en verhoudingen duidelijk te krijgen. Sommige mensen verstaan echter de kunst om de communicatie juist te verstoren door op de verkeerde momenten te metacommuniceren. Als het over de inhoud zou moeten gaan, geven ze een antwoord op betrekkingsniveau. En als ze aangesproken worden op hun manier van communiceren refereren ze naar het belang van de inhoud. Als een collega hen aanspreekt op fouten in hun werk, formuleren ze een antwoord waarin ze de niet zo goede relatie met de collega beschrijven. Als de collega hen vervolgens aanspreekt op hun manier van communiceren, noemen ze een inhoudelijk, maar totaal niet met het onderwerp te maken hebbend voorbeeld over het functioneren van de collega.

Het is goed om behalve de inhoud, ook de betrekkingsaspecten van de communicatie duidelijk te krijgen. Hiertoe is het nodig om de ander aan te spreken op, of te bevragen over zijn manier van communiceren. We spreken dan niet over de inhoud van de boodschap, maar over de achterliggende betekenis daarvan en over de relationele kant. We communiceren dus over de communicatie. Dit wordt metacommunicatie genoemd: 'Je zegt wel dat het je niet uitmaakt dat onze afspraak niet doorgaat, maar ik bemerk aan je gezicht en aan je stem dat je teleurgesteld bent, is dat zo?' Vaak wordt de inhoud van een boodschap weergegeven in woorden en wordt de betrekking duidelijk gemaakt door middel van lichaamstaal.