088-7744333

Logo BVT opleiding advies

Trainingsbundel Leidinggeven

Leidinggeven een vak apart
Leidinggeven, leiden of lijden. Als een onderneming optimaal gebruik wil maken van de competenties van haar medewerkers, dan is het belangrijk dat medewerkers leren zelf hun oplossingen te zoeken. De leidinggevende heeft hierin een begeleidende rol en moet steeds meer op resultaat gaan sturen. Deze wijze van leidinggeven vraagt om specifieke vaardigheden en inzicht in de rol die de leidinggevende vervult.

Onze training effectief leidinggeven of praktisch leidinggeven is gericht op het vergroten van de inzichten en vooral vaardigheden van de leidinggevende: medewerkers aansturen, overtuigen, coachen en delegeren. Effectieve gesprekken voeren en doelen stellen. Deelnemers aan deze training leren hun functioneren als leidinggevende handen en voeten te geven. Door de praktische opzet en werkwijze zijn cursisten in staat om met beperkte tijdsinvestering optimale resultaten te behalen in het verbeteren van hun persoonlijke effectiviteit als leidinggevende (assertief optreden).

Het programma wordt afgestemd op de actuele vragen en behoeften van u als deelnemer(s). De ervaring leert echter dat de volgende onderdelen voor veel deelnemer(s) gelden:
 • Situationeel Leidinggeven (instrueren, motiveren, coachen en delegeren).
 • Effectief beïnvloeden van individuele medewerkers en teams.
 • Leidinggeven aan projecten.
 • Effectief communiceren (correctie-, slechtnieuws- en functioneringsgesprekken).
 • Voorkeurgedrag van mensen herkennen en daarop inspelen.
 • Omgaan met weerstand, verandering en emotie.
 • Time management.
 • Kostenbeheersing, snel berekeningen maken en analyseren.
Werkwijze
Deze training wordt door BV&T in-company verzorgd of op een van onze locaties. Dit kan individueel als ook in groepsverband. We gaan uit van de volgende werkwijze:
 • Concrete verbeterpunten en centrale actiepunten.
 • Individueel voorgesprek met de begeleider (intake ca. 0.5 uur).
 • zes trainingsbijeenkomsten van 2 à 3 uur (in overleg).
 • Individueel coachingsgesprek en persoonlijke evaluatie met de begeleider (ca. 1 uur).
 • Kleine groep max. 6 tot 8 deelnemers dus veel persoonlijke aandacht.
 • Eigen praktijk en praktijkopdrachten staan centraal: persoonlijk actieplan, forwarding op persoonlijk ontwikkelingsplan POP.
 • Deelnemers kunnen onderling veel discusseren met begeleider.
Tarief
Het tarief voor deze in-company training is qua prijsopbouw varieerent afhankelijk van aantal bijeenkomsten, aantal deelnemers en ontwikkelingskosten. Neem contact met ons op of vraag online een offerte aan, hierna nemen wij contact met u op voor een opmaat gemaakt traject. Ons telefoonnummer: 088-7744333, U kunt dus varianten kiezen tussen effectief leidinggeven, praktisch leidinggeven, aankomend leidinggeven, beginnend leidinggeven met als doel assertief leidinggeven aan uw team. U kiest hiervoor BV&T, vandaag leren, morgen toepassen! "learning by doing"