088-7744333

Logo BVT opleiding advies

Trainingsbundel Verkoop Marketing

Verkopen is een vak.
Teambuilding trainings.
Een goed team heeft alle winden mee
Teambuilding is in en dat is logisch. Er gebeurt op dit moment zo veel in organisaties en bedrijven, dat een hecht en goed functionerend team eigenlijk een "must" is. Voor leidinggevenden en hun teamleden is het een uitdaging om een goed functionerend team te zijn, te blijven of te worden.

Tijdens een persoonlijk gesprek in het voortraject bespreken wij met u de aandachtspunten. Op basis hiervan geven wij een eerste advies. Vervolgens is een mondelinge intake met de cursisten voor ons een voorwaarde om u te kunnen verzekeren van een trainingstraject dat rendementvol is. Op basis van het voorgesprek en de intakes wordt de training samengesteld. BV&T is creatief in de opzet van een trainingstraject. Wij bieden u de mogelijkheid om te kiezen uit een aantal activiteiten om het traject mee te starten. Activiteiten waarbij de teamgeest, rolverdeling en mate van samenwerking op de proef worden gesteld. Wij observeren waar eventuele verbeteringspunten zitten en gebruiken deze bevindingen in de in-company training. Deze training is daardoor altijd op maat, zodat teams, door ze nieuwe of andere inzichten te geven, beter of anders zullen gaan functioneren.

Wanneer zet u teambuilding in?
Teambuilding is een prima middel om vergroting van effectiviteit en samenwerking te krijgen in een team. Teambuilding werkt met andere woorden goed wanneer u als team:

 • een visie wilt ontwikkelen voor de komende jaren;
 • meer betrokkenheid en onderling begrip wenst;
 • een meer open communicatiesfeer nastreeft;
 • een andere werkwijze wilt implementeren;
 • obstakels die van invloed zijn op de sfeer en de samenwerking aan de oppervlakte wilt brengen;
 • meer helderheid over ieders rol in de groep wilt en de effectiviteit van die rollen wilt toetsen;
 • elkaar beter wilt leren kennen, omdat bijvoorbeeld een aantal afdelingen zijn samengevoegd.

Belangrijke punten voor een goede teambuilding
 • Wanneer u als team met elkaar aan de slag wilt, is een "externe facilitator" van groot belang. Een onbevooroordeelde buitenstaander met verstand van zaken kan door de bomen het bos zien en u op vakkundige wijze naar uw doelen loodsen. BV&T beschikt over meerdere docenten/ trainers, die veel ervaring hebben op dit gebied.
 • Belangrijk is dat de trainer zorgt voor vertrouwen in de groep, voor gezamenlijke verantwoordelijkheid en dat een ieder gehoord wordt.
 • Het is van wezenlijk belang voor het slagen van een teambuilding om vooraf heel goed na te gaan wat u er als organisatie precies mee wilt bereiken. Wilt u een lang slepend conflict bespreekbaar maken en zoekt u naar een werkbare oplossing? Wilt u de communicatie verbeteren, of wilt u een meerjarenplan vaststellen?
 • BV&T kan u helpen uw doelen zo precies mogelijk boven tafel te krijgen. Alleen zo kunt u na afloop meten of de vooraf gestelde doelen ook gehaald zijn. Als het doel duidelijk is, kan het programma met de middelen ingevuld worden. BV&T schrijft altijd trainingen op maat, want het is van groot belang, dat een ieder zijn persoonlijke leerpunten eruit kan distilleren, gelinkt naar de dagelijkse praktijk.
 • BV&T laat aan het begin van iedere teambuilding de groep doelen uitspreken. Hiervoor beantwoorden zij een aantal vragen op proces en inhoudelijk niveau. Daarbij staat centraal: ?Wat hebben we als team nodig om de hier geformuleerde doelen op het werk te realiseren?? Aan het eind vertalen we de ervaringen en voornemens van de teambuilding in een document met concrete doelstelling in een tijdspad. Dit document dient als fundament om bijvoorbeeld de onderlinge communicatie en samenwerking van de organisatie verder uit te kunnen bouwen.
Een goede voorbereiding is het halve werk. Laat u informeren over de mogelijkheden.

Wij staan klaar u te ontmoeten.