088-7744333

Logo BVT opleiding advies

Cursusbundel Taal Trainingen

Al onze cursussen met betrekking tot taal zijn erop gericht de cursisten / deelnemer tijdens individuele of groepstrainingen kennis te laten maken met het (zakelijk) taalgebruik of de reeds aanwezige kennis te vergroten.

Ons trainingsaanbod wordt afgestemd op het bedrijf, de functie en de individuele doelstelling van onze cursisten. Voor anderstaligen is behalve een goede kennis van het Nederlands ook belangrijk dat zij een goed begrip hebben van Nederlanders, hun manier van samenwerken en hun stijl van zaken doen. We begeleiden hen bij het verbeteren van de communicatie met Nederlandstalige collega's waarbij aandacht wordt besteed aan cultuurverschillen en de omgang hiermee in de dagelijkse werkpraktijk.

Voor zakelijk succes is de praktische inzetbaarheid van uw talenkennis van groot belang. Daarom richten wij ons in onze zakelijke taaltrainingen op de communicatie- en indien nodig schrijfvaardigheid die in uw specifieke bedrijfssituatie essentieel zijn.

Wij stemmen onze aanpak af op elke individuele cursist of het team. Bij ons leert u de taal in te zetten passend bij uw eigen (leer)stijl, situatie, functie, branche, doel en wensen. U leert precies wat u nodig heeft, op de praktijk gericht en zonder ballast. De aangereikte lesstof kunt u middels ons online e-learning systeem blijven onderhouden, dit zorgt voor beklijving op lange termijn.

Zakelijke communicatie is meer dan taal en niet los te zien van omgangsvormen en cultuur. Daarom leert u bij ons de taal te gebruiken in de context van het zakendoen met uw anderstalige gesprekspartners. Zo kunt u goed aansluiten bij hun zakelijke gebruiken en daardoor uw kansen op succes aanzienlijk vergroten.

Onze docenten en trainers zijn goed thuis in het internationale bedrijfsleven op één of meer van de gebieden Sales, Marketing, Management, Financeële en Administratie. Juist deze combinatie staat garant voor efficiënte en op de praktijk afgestemde taaltrainingen, waarin uw doelstellingen altijd centraal staan.

Onze trainers bespreken vooraf met u wat u met de training wilt bereiken. Daarbij besteden zij aandacht aan uw branche, bedrijf, functie, doelstelling en wensen en uw uitgangsniveau van de te leren taal. Op die manier bepaalt u in overleg met de trainer uw eigen lesprogramma, dat praktijkgericht is en bovendien afgestemd op uw zakelijke en persoonlijke situatie.

Wij werken onder anderen met native speakers. Deze zijn niet alleen deskundig en ervaren in het verzorgen van taaltrainingen, maar zij weten ook welke culturele aspecten een rol kunnen spelen in de omgang met uw anderstalige zakenpartners.

Het cursus materiaal bestaat uit lesboeken afgestemd op het niveau en doel van de deelnemers. Behalve dit materiaal gebruiken wij tijdens de taaltrainingen ook materiaal uit uw bedrijf. Hierbij kunt u denken aan uw website, folders of bedrijfspresentaties. Tussen door wordt er geëvalueerd of alles naar wens verloopt en indien aangepast daar waar nodig is. De deelnemers ontvangen bij het behalen van de gestelde leerdoelen het certificaat met vermelding van niveau en deelname. Onderwerpen die aan de orde kunnen komen:

  • kennismaking en sociale gesprekken;
  • salesgesprekken;
  • zakelijke gesprekken op uw vakgebied;
  • presentaties;
  • meetings en besprekingen;
  • onderhandelen;
  • correspondentie: e-mails, brieven, offertes, facturen, brochures, rapporten;
  • culturele bijzonderheden;
  • persoonlijk actieplan met do's en dont's.
Aantal lessen locatie en tijden:
Alle taal cursussen starten met 10 lessen van 2 uur per bijeenkomst, u bepaalt de dag en aanvang.

U kunt onze cursussen volgen op onze centraal gelegen trainingslocaties of in uw eigen bedrijf in heel Nederland.

BV&T opleiding en advies biedt u diverse zakelijke taalcursussen aan, afhankelijk van het aantal medewerkers, hun instapniveau, het te bereiken doel en de beschikbare tijd. Al onze cursussen zijn maatwerk, praktijkgericht en volledig afgestemd op het instapniveau van de cursist en de behoeften en wensen van het bedrijf.

Wij bieden taalcursussen op ieder gewenst niveau. Van beginners die nog geen enkele kennis hebben van de taal die zij bij ons willen leren tot medewerkers die al in staat zijn zich mondeling en schriftelijk in deze taal uit te drukken; voor iedereen stellen wij een passend trainingsprogramma op.