088-7744333

Logo BVT opleiding advies
Searching traject Optimale Bedrijfskunde

Uw zoek resultaat voor: traject Optimale Bedrijfskunde

Training Optimale Bedrijfskunde IN-Company Maatwerk

...ht in het hoe en waarmee het werk moet worden uitgevoerd. Wat de gewenste resultaten zijn en wat de meest geschikte methode van werken is om dat resultaat te bereiken. Alle modules van deze training kunnen ook afzonderlijk worden gevolgd. U ontvangt na dit uitvoerig begeleidingstraject een getuigschrift en/of diploma. Focus met het oog op talent en kwaliteit BV&T weet als professioneel opleider (meer dan 20 jaar) in de aanpak van gevarieerd kennis overbrengen. Deze aanpak gaat uit van persoonlijke verandering waarbij U als deelnemer onderzoekt wat er werkt inplaats van wat er verkeerd gaat. De focus wordt gelegd op daadkrachtig beslissingen te nemen, eigenaarschap en samenwerking. Dit levert op alle tereinen tijdwinst op. En is het belangrijk dat dit een grote bijdrage levert aan een succesvolle leer curve. BV&T op...
86    incompany-training-cursus/bedrijfskunde/opleiding-bedrijfskunde.php

Training Onderhoudsbeheersing IN-Company Maatwerk

... Steeds vaker zijn medewerkers betrokken bij eerstelijnsonderhoud. De vaardigheden die zij hiervoor nodig hebben leren zij vaak niet in de basisopleiding. BV&T kent de onderhoudstaken. Door deze training te volgen bent u als onderhoudsverantwoordelijke in staat om onderhoud uit het gedoogbeleid te halen en kunt u aantonen welke besparingen u realiseert en hoe u aan de bedrijfsdoelstellingen een wezenlijke bijdrage levert. On...
8    incompany-training-cursus/bedrijfskunde_logistiek/onderhoudsbeheersing.php

Training ISO Kwaliteit ISO 9001:2015 Begeleiding - Coaching IN-Company Maatwerk

... Dit traject is bedoeld voor alle medewerkers, die binnen het bedrijf belast zijn met het opzetten van de normering en deze gaan uitvoeren (bijvoorbeeld voor ISO, OHSAS). Dit traject kan al dan niet gecombineerd worden met een nulpuntmeting van het managementsysteem. Wij verzorgen en begeleiden uw bedrijf naar deze nieuwe norm. Ook passen wij uw oude norm aan de nieuwe regels. Dit kunnen wij verzorgen als coordinator van het m...
142    incompany-training-cursus/training-iso-begeleiding/iso-begeleiding.php

Training Competentiebegeleiding IN-Company Maatwerk

... kanten: deze competentie coaching biedt meer voldoening en tegelijkertijd uw organisatie een competente medewerker. Onderwerpen tijdens de trainings-dag(en) Intake & Assessment, 360 Graden Feedback Competenties Erkennen Competenties Ontwikkelen Persoonlijk Actieplan Elk Traject Is Maatwerk. Resultaten voor Competentiebegeleiding Uw coachingdoelen (gekoppeld aan de werkpraktijk) vormen de leidraad van het coachingtraject. De werkwijze is gebaseerd op de principes van bewustwording, ervarend leren en empowerment en integratie in de praktijk. Hierbij maakt de coach gebruik van uiteenlopende methodieken, zoals NLP, RET , feedback, kernkwadranten, praktijkopdrachten en rollenspelen. Coaching en feedback op de werkplek behoort tot de mogelijkheden. Afhankelijk van uw werkthemas ontvangt u schriftelijk materiaal of krijgt u...
160    incompany-training-cursus/competentie_begeleiding/competentie_coaching.php

Training Warehouse Medewerker IN-Company Maatwerk

...jdens de trainings-dag(en) Ontvangstcontrole; Integrale Kwaliteitszorg Logistieke Benaderingen Orders Verzamelen Distributiestroom KOOP (kosten Order Ontknopingpunt) Communicatie Persoonlijk Actieplan, Dos & Donts. Resultaten voor Warehouse medewerker Na het volgen van dit traject kunnen de deelnemers de voortgang in de ~warehouse~ benoemen en relaties leggen voor het verkrijgen van het grootst mogelijk resultaat. Na het volgen van deze opleiding hebben de deelnemers inzicht in de optimale goederenstroom en weten zij verspillingen uit de weg te ruimen. Deze opleiding behoort tot de basis van de ~warehouse~ medewerker. Focus met het oog op talent en kwaliteit BV&T weet als professioneel opleider (meer dan 20 jaar) in de aanpak van gevarieerd kennis overbrengen. Deze aanpak gaat uit van persoonlijke verandering waa...
79    incompany-training-cursus/warehouse-productieman/warehousemedewerker.php

Training Beoordelingsgesprekken Voeren IN-Company Maatwerk

...kend geschikt voor u. In deze training leert u effectief beoordelingsgesprekken te voeren met uw medewerkers, waardoor zowel hun prestaties als motivatie worden verhoogd. Onderwerpen tijdens de trainings-dag(en) Optimale Afstemming Voor Dit Traject; Doel Van Het Beoordelen Verwachtingen Van U En Uw Medewerkers Structuur En Opbouw Van Het Gesprek Effectieve Communicatie Met Uw Medewerkers Motivatie Van Uw Medewerkers Competenties Analyse Van Het Functioneren Medewerkers Respectvol Aanspreken Coachingsvaardigheden Omgaan Met Lastige Situaties En Emoties Geven Van Complimenten Praktijksituaties En Casussen Persoonlijk Actieplan. Resultaten voor Beoordelingsgesprekken voeren Daarbij heeft u op een effectieve en professionele wijze de vaardigheden van een beoordelingsgesprek voeren geleerd. U heeft inzicht in het nut van de...
220    incompany-training-cursus/cursus-beoordelingsgesprekken/training-beoordeling-gesprek-opleiding.php

Training VAPRO Basis Operator IN-Company Maatwerk

...Bewaken En Regelen Basis Procestechniek Procesonderhoud Over Het Procesverloop Verrichten Van Eenvoudig Onderhoud Assisteren Bij Complexe Onderhouds En Ombouwwerkzaamheden. Resultaten voor VAPRO Basis operator Opbouw en begeleiding! Bij competentiegerichte trajecten richt BV&T de pijlers op individuele kennisopname. Deze wordt beoordeeld door vier objectieve begeleiders, twee binnen de organisatie, een begeleider van een externe organisatie (assesor) en een begeleider van BV&T. De trainingsduur is afhandelijk van het competentie traject van de deelnemer. Focus met het oog op talent en kwaliteit BV&T weet als professioneel opleider (meer dan 20 jaar) in de aanpak van gevarieerd kennis overbrengen. Deze aanpak gaat uit van persoonlijke verandering waarbij U als deelnemer onderzoekt wat er werkt inplaats van wat er ve...
72    incompany-training-cursus/cursus-technisch-vakkracht/basisoperator-voorheen-vapro-basis.php

Training Adviesvaardigheden IN-Company Maatwerk

...ardigheden die naast uw vakkennis onontbeerlijk zijn voor iedere adviseur. Onderwerpen tijdens de trainings-dag(en) Adviesvaardigheden Introductie; Effectief Communiceren Non-verbale Communicatie En Uitstraling Het Opbouwen Van Een Vertrouwensrelatie Fasen In Het Gesprek En Traject Contractering Gegevens Verzamelen Diagnose Stellen Adviesstijlen En Uw Eigen Stijl Omgaan Met Weerstand Presentatie Van Het Advies Ontwikkeling En Toekomst Als Adviseur Persoonlijk Actieplan. Resultaten voor Adviesvaardigheden Daarbij bereikt u de hieronder genoemde resultaten: 1. U brengt uw deskundigheid als adviseur naar een hoger niveau. 2. U beheerst alle verschillende fasen van een adviestraject. 3. U leert effectieve adviesgesprekken te voeren met de juiste interactie. 4. U leert om vertrouwen en geloofwaardigheid als adviseur op te b...
217    incompany-training-cursus/training-advies-vaardigheden/cursus-adviseren.php

Training OR Ondernemingsraad IN-Company Maatwerk

... BV&T opleidingen verzorgt ook OR-trainingen. Daarbij kunnen ook personeelsvertegenwoordigers (PVT), directieleden en HR-professionals bij ons terecht voor een training, advies en begeleiding. Wij hechten veel waarde aan het resultaat van de trajecten die wij voor ondernemingsraden verzorgen. Om het gewenste resultaat te garanderen kijken wij naar meer dan de wettelijke kaders van medezeggenschap. Groeit uw organisatie tot bov...
227    incompany-training-cursus/opleiding_ondernemingsraad/OR_Training.php

Training Werkvoorbereiding IN-Company Maatwerk

... verbetert het bedrijfsresultaat! De rol van werkvoorbereider is door de toenemende werk- en tijdsdruk een veeleisende en verantwoordelijke functie. Fouten in de voorbereiding kunnen namelijk leiden tot hoge kosten in het vervolgproces. In deze cursus leer je het werk van optimale werkvoorbereiding, beheerst en tijdig inrichten. Je leert anticiperen op afwijkingen en hier creatief op inspelen. Daarnaast weet je de juiste balans te vinden tussen zelf beslissingen nemen en overleggen met projectleider of leidinggevende. In de cursus Werkvoorbereider komen alle aspecten aan de orde om de werkvoorbereider en werkorganisatie te optimaliseren. Erkend Diploma In deze cursus maakt u uw eigen scriptie welke gerelateerd is aan een praktijkvoorbeeld. Deze scriptie moet met een voldoende worden beoordeeld hierna kun je deelnemen a...
91    incompany-training-cursus/cursus-werkvoorbereiding/cursus-werkvoorbereider.php

Training Solliciteren UWV IN-Company Maatwerk

... Het doel van de sollicitatietraining is een persoon voor te bereiden op het solliciteren naar een nieuwe baan. Een sollicitatietraining kan plaatsvinden in het kader van het vervolg van de loopbaan, bijvoorbeeld als onderdeel van een loopbaan orientatie traject of bij een outplacement procedure. De persoon leert hoe hij zich het beste kan presenteren, zowel schriftelijk als in een gesprek met potentiele werkgevers. Onderwerpe...
161    incompany-training-cursus/training_solliciteren/sollicitatie_training.php

Training Onderhandelingstechniek IN-Company Maatwerk

...ware contractbesprekingen tot simpele inkoophandelingen. De menselijke, relationele en inhoudelijke factoren die een rol spelen bij elke onderhandeling, staan centraal in het programma Onderwerpen tijdens de trainings-dag(en) Adviseren, Onderhandelingen Optimale Communicatie Opbouw Beinvloeden Communicatie Overtuigen Persoonlijk Actieplan. Resultaten voor Onderhandelingstechniek Na deze training voelt onderhandelen natuurlijk aan. U kent de verschillende onderhandelingsstijlen en kunt daar adequaat op reageren. Met de verkregen zelfkennis kunt u beter inschatten waar uw sterke punten en valkuilen liggen. U bereikt betere resultaten uit onderhandelingen. Cursusmateriaal Bij deze training of workshop krijgt u een syllabi, zodat u ook na de bijeenkomsten nog eens rustig alle tips en adviezen kunt doornemen. Nazorg Ook ...
164    incompany-training-cursus/training_onderhandeling_techniek/onderhandelingstechnieken.php

Training Office Excel IN-Company Maatwerk

...waarbij U als deelnemer onderzoekt wat er werkt inplaats van wat er verkeerd gaat. De focus wordt gelegd op daadkrachtig beslissingen te nemen, eigenaarschap en samenwerking. Dit levert op alle tereinen tijdwinst op. En is het belangrijk dat dit een grote bijdrage levert aan een succesvolle leer curve. Optimale Cursus Excel voor uw organisatie. Opleidingsbureau voor in-company op locatie Werkend, IN-Company, Trainen, Opleiden, Workshop, Trainingsbureau ...
248    incompany-training-cursus/microsoft-office/excel.php

Training Zakelijk Nederlands Corresponderen IN-Company Maatwerk

...en en het schrijven van zakelijke brieven. De taaltrainers van BV&T zijn niet alleen zeer ervaren en bewezen succesvol in taal, maar hebben ook een achtergrond in het bedrijfsleven. Hierdoor weten zij veel van specifieke vaktaal en kunnen ze u op een optimale manier helpen. Na de cursus zakelijk Nederlands kunt u op een formele en doelgerichte manier corresponderen. U kunt heldere zakelijke brieven, e-mails en rapporten schrijven met weinig tot geen spellingfouten. Daarnaast bent u zekerder over de professionaliteit van uw zakelijke communicatie. Focus met het oog op talent en kwaliteit BV&T weet als professioneel opleider (meer dan 20 jaar) in de aanpak van gevarieerd kennis overbrengen. Deze aanpak gaat uit van persoonlijke verandering waarbij U als deelnemer onderzoekt wat er werkt inplaats van wat er verkeerd g...
141    incompany-training-cursus/cursus-zakelijk-nederlands/cursus-zakelijk-nederlands.php

Training Logistiek Verbeteren IN-Company Maatwerk

...aarde gebeuren. Deze training biedt u concrete tips en tools. Onderwerpen tijdens de trainings-dag(en) Logistieke Kennis; Organisatieprincipes Inkoop Goederenstroom Logistieke Netwerkplanning Distributieplanning ABC-analyse Logistieke Kosten. Resultaten voor Logistiek verbeteren Deze optimale logistiektraining is speciaal ontwikkeld voor diegene, die een gedegen, praktische toepasbare en brede basiskennis op het gebied van logistiek wil ontwikkelen. Er zit winst in een goede beheersing van magazijnen, voorraden, transport en logistieke processen. Wilt u een snel en meetbaar resultaat zien van uw logistieke inspanningen. Dan is deze training iets voor u. Focus met het oog op talent en kwaliteit BV&T weet als professioneel opleider (meer dan 20 jaar) in de aanpak van gevarieerd kennis overbrengen. Deze aanpak gaat ui...
29    incompany-training-cursus/cursus-logistiek/cursus-logistiek.php

Page generated in 0.0737 seconds.