BV&T - Incompany Leiderschapstrainingen

Leidinggeven, hoe moeilijk kan het zijn?Leidinggeven, Trainingen, Incompany, Training, Leiderschap, Leiderschapsstijlen, Leiderschapstrainingen, Motiveren, Assertief optreden, Begeleiden, Leidinggevende, Cursus, Cursussen, Opleiding

Incompany Training Leidinggeven

Een leidinggevende moet in staat zijn om medewerkers te motiveren, een manier vinden om met klagende en introverte medewerkers om te gaan, de voortgang controleren, kunnen delegeren en medewerkers kunnen beoordelen op hun functioneren. Hij moet opdrachten geven aan zijn medewerkers en ervoor zorgen dat zij hun werkzaamheden op tijd afkrijgen. Daarnaast moet een leidinggevende zijn medewerkers soms confronteren, waardoor hij niet alle medewerkers te vriend kan houden. Kortom, leidinggeven is moeilijker dan het lijkt. BV&T biedt daarom trainingen aan op het gebied van leiderschap. U leert onder andere wat uw leiderschapsstijl is, hoe u uw medewerkers kunt motiveren, hoe u uw medewerkers op een effectieve manier kunt begeleiden, hoe u assertief kunt optreden en hoe u doelstellingen kunt formuleren.


Vier leiderschapsstijlen


Leidinggeven, Trainingen, Incompany, Training, Leiderschap, Leiderschapsstijlen, Leiderschapstrainingen, Motiveren, Assertief optreden, Begeleiden, Leidinggevende, Cursus, Cursussen, Opleiding

Een leidinggevende kan de activiteiten van zijn medewerkers beïnvloeden door taakgericht gedrag en relatiegericht gedrag. Taakgericht gedrag is gericht op werkzaamheden, zoals het aangeven van doelen, het aangeven van tijdslimieten en het organiseren van mensen en middelen. Daarentegen is relatiegericht gedrag meer gericht op de medewerkers, bijvoorbeeld door steun te geven, te communiceren, te helpen, te luisteren en feedback te geven. Wanneer taakgericht en relatiegericht gedrag met elkaar gecombineerd worden zijn er volgens Hersey en Blanchard vier leiderschapsstijlen te onderscheiden, namelijk:

 • De instrueerstijl:
  Deze stijl houdt in dat de leidinggevende veel taakgericht gedrag en weinig relatiegericht gedrag vertoont. Deze leiderschapsstijl wordt gekenmerkt door een eenrichtingsverkeer van de leidinggevende naar de medewerker. De leidinggevende geeft instructies over de werkzaamheden die verricht moeten worden en legt uit hoe en voor wanneer zij verricht moeten worden.

 • De overtuigstijl:
  Bij de overtuigstijl vertoont de leidinggevende veel relatiegericht en veel taakgericht gedrag. Hij vertelt niet alleen wat er gedaan moet worden, maar vertelt ook waarom. De leidinggevende gaat in op waarom-vragen en problemen die de medewerkers ervaren ten aanzien van hun werkzaamheden. In tegenstelling tot de instureerstijl is hierbij duidelijk sprake van een tweerichtingsverkeer.

 • De ondersteunende stijl:
  Bij de ondersteunende stijl vertoont de leidinggevende ook veel relatiegericht gedrag, maar weinig taakgericht gedrag. De leidinggevende geeft geen uitleg over de werkzaamheden, maar besteedt wel aandacht aan problemen die de medewerkers kunnen ervaren tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden. Kenmerken van deze stijl zijn stimuleren en steun verlenen.

 • De delegatiestijl:
  Een leidinggevende met de delegatiestijl vertoont weinig taakgericht en weinig relatiegericht gedrag. Hij laat het uitvoeren van de werkzaamheden grotendeels aan zijn medewerkers over en treedt meer op de achtergrond. In plaats van de taken uit te leggen is hij een verbindingsschakel met andere delen van de organisatie. Hij zorgt ervoor dat er aan de condities is voldaan om zelfstandig te kunnen werken en richt zich op teamvorming.

Ondanks dat er vier verschillende soorten stijlen zijn, is er geen beste of verkeerde stijl. De effectiviteit van de leiderschapsstijl is namelijk afhankelijk van de situatie, werkzaamheden en medewerkers. Elke stijl kan dus effectief zijn. Wilt u leren welke leiderschapsstijl u hanteert en hoe u hier het beste mee om kunt gaan? Vraag dan een van onze leiderschapstrainingen aan.


Onze leiderschapstrainingen