088-7744333

Logo BVT opleiding advies
Searching Interne auditor (internal audit)

Uw zoek resultaat voor: Interne auditor (internal audit)

Training Interne Auditor (internal Audit) IN-Company Maatwerk

... Een belangrijke voorwaarde voor de effectiviteit van een KAM (kwaliteit, arbo, milieu) systeem is dat organisaties procesgerichte interne audits uitvoeren, waarmee de KAM-elementen Interne Auditor onderzocht kunnen worden op de juiste werking ervan. Deze audits beinvloeden het draagvlak en de effectiviteit van het KAM-systeem en vragen daarom de inzet van geschoolde mensen voor het uitvoeren van interne audits Auditeren is een ...
32    incompany-training-cursus/cursus-interne-auditor/training-interne-auditor.php

Training Auditvaardigheden ISO 9001:2015 IN-Company Maatwerk

... Het uitvoeren van interne audits vraagt om specifieke kennis en vaardigheden. Een audit kan alleen effectief zijn als deze wordt uitgevoerd door mensen die auditing beheersen en zodoende hiermee resultaat boeken. Deze cursus leidt potentiele auditoren op. Dit kunnen bijvoorbeeld door het management aangewezen functionarissen zijn, maar ook kwaliteits- en/of milieucoordinatoren. Na voltooiing van deze cursus is de cursist in sta...
26    incompany-training-cursus/cursus_interne_auditor/auditvaardigheden.php

Training ISO 14001 Milieu Interne Auditor IN-Company Maatwerk

... Het borgen van een milieumanagementsysteem ISO 14001 is voor veel organisaties niet voldoende. Het beoordelen van het managementsysteem en controleren in welke mate het systeem bijdraagt aan het realiseren van het beleid en de milieudoelstellingen van de organisatie gebeurd door goed opgeleide auditoren. BV&T helpt ook organisaties het managementsysteem ISO 14001 te implementeren. De implementatie is opgebouwd aan de hand van d...
245    incompany-training-cursus/training_iso_14001_management/cursus_iso_14001.php

Training Bedrijfs Onderzoek E-Learning IN-Company Maatwerk

... Goed verlopende interne communicatie is de succesfactor van uw organisatie. Niet alleen om het bedrijfsgevoel te stimuleren en medewerkers te betrekken bij het functioneren van uw organisatie, maar ook voor een positieve uitstraling naar uw klanten en omgeving. Om communicatie goed te laten verlopen, is gedegen onderzoek nodig. Question Degree meet voor u de effectiviteit van de interne communicatie in uw organisatie.BV&T onder...
163    incompany-training-cursus/communicatie_onderzoek/medewerker_betrokkenheid_onderzoek.php

Training OHSAS 18001 Arbo IN-Company Maatwerk

... Aanvullend op de training ~Interne auditor~ waarin de basisvaardigheden voor auditing zijn aangeleerd, is het mogelijk u te bekwamen in het auditeren van specifieke zorgsystemen. In deze training wordt u de specifieke kennis en vaardigheden bijgebracht voor de auditering van Arbozorgsystemen. Onderwerpen tijdens de trainings-dag(en) De Uitgangspunten Van Arbomanagement, Instrumenten Voor Arbomanagement Plan Van Aanpak Risico-in...
155    incompany-training-cursus/kwaliteit-arbo-18001/training-arbo-18001.php

Training Kwaliteitsmanagement ISO 9001:2015 IN-Company Maatwerk

...rdt. Onderwerpen tijdens de trainings-dag(en) Ontwikkeling Kwaliteit; Kwaliteitsdenken Het Kwaliteitsmanagementsystemen Verschillende Methodes Organisatorische Aspecten Verantwoordelijkheden En Bevoegdheden Staffunctionarissen Consequentiekosten Kwaliteitsbeleid Interne Audit Planning Kwaliteitsverbetering. Resultaten voor Kwaliteitsmanagement ISO 9001:2015 Daarbij heeft u inzicht in de betekenis van het begrip kwaliteit in relatie tot de bedrijfsvoering en inzicht in de ontwikkeling van het kwaliteits- en procesdenken. U kunt de huidige normen van NEN-EN-ISO 9001 vertalen naar uw bedrijfssituatie. Ook heeft u inzicht in de opzet en invoering van een kwaliteitsmanagementsysteem. Tot slot heeft u geleerd om naar een grotere klanttevredenheid te streven en om hunzelf continu te verbeteren. Focus met het oog op talent en kw...
221    incompany-training-cursus/Kwaliteitstrainingen/kwaliteitsmanagement.php

Training Effectief Telefoneren IN-Company Maatwerk

...te/receptioniste is het visitekaartje van uw bedrijf. Dit stelt eisen aan zijn/haar attitude, woordgebruik en toonhoogte. Uw telefoniste staat echter vaak ook aan het begin van de aanvraag, de opmerking of de klacht. Dit vereist vaardigheden op het gebied van communicatie, commercie en interne daadkracht. U leert en oefent in deze training de dos en donts van het telefoonverkeer en u leert de kracht en het belang van de verbale communicatie. Onderwerpen tijdens de trainings-dag(en) Dagelijkse Praktijk; Doorbreken Van Patronen Telefoonirritatie Regels Doorverbinden Telefonische Klachtenafhandeling Wanneer Belscripts En Hoe Gesprekstechnieken Persoonlijk Actieplan, Dos & Donts. Resultaten voor Effectief Telefoneren Daarbij heeft u gewonnen aan zelfverzekerdheid en zelfbewustzijn. U bent zich bewust van de belangrijke r...
13    incompany-training-cursus/training/effectief_telefoneren.php

Training Quality Manager Kwaliteit QHSA IN-Company Maatwerk

...ak. Onderwerpen tijdens de trainings-dag(en) Managementsysteem, Kwaliteitsbeleid Uiteengezet Hoe Organiseer Je De Uitvoering Van De Systeemprocessen Interpretatie Van De Norm Naar Praktijk Omgaan Met Knelpunten In De Samenwerking Optimale Rapportage Voor Auditors Persoonlijk Actieplan. Resultaten voor Quality Manager Kwaliteit QHSA Effectief vorm en inhoud kunnen geven aan kwaliteitsdenken in de eigen organisatie is de hoofdbekommernis van deze training. We willen u inzicht geven in kwaliteitsconcepten maar bovendien de nodige hulpmiddelen en vaardigheden aanreiken om als kwaliteitscoordinator professioneem aan de slag te kunnen. Om dit te realiseren vertalen de docenten de theoretische materie naar praktisch realiseerbare uitdagingen voor uw concrete situatie. U zult een belangrijke rol spelen in de opwaardering van h...
167    incompany-training-cursus/cursus-kwaliteit-coordinator/De-kwaliteitscoordinator.php

Training Projectmanagement IN-Company Maatwerk

...en voor hen, die nog geen ervaring hebben met projecten. Na afloop van deze zeer praktijkgerichte training bent u in staat een duidelijke en heldere invulling te geven aan de verschillende aspecten van projecten. Daarnaast leert u uitstekend te onderhandelen met zowel interne als externe partijen en u weet hoe u projecttaken kunt delegeren. Focus met het oog op talent en kwaliteit BV&T weet als professioneel opleider (meer dan 20 jaar) in de aanpak van gevarieerd kennis overbrengen. Deze aanpak gaat uit van persoonlijke verandering waarbij U als deelnemer onderzoekt wat er werkt inplaats van wat er verkeerd gaat. De focus wordt gelegd op daadkrachtig beslissingen te nemen, eigenaarschap en samenwerking. Dit levert op alle tereinen tijdwinst op. En is het belangrijk dat dit een grote bijdrage levert aan een succesvoll...
88    incompany-training-cursus/training_projectmanagement/project-leider_management.php

Training Rapporteren IN-Company Maatwerk

... We wijzen erop de verschillen tussen interne en externe rapportages en wat er komt kijken bij mondelinge en schriftelijke rapportages. Ook behandelen we de verschillende doelen waarvoor een rapport kan worden geschreven. We onderscheiden onder meer: inventariseren, voorlichten, overtuigen en verslaggeven. Met die informatie kunt u de juiste informatie selecteren en de juiste toon en stijl treffen. In de cursus Rapporteren leert...
147    incompany-training-cursus/cursus-rapporteren-training-rapporteren/cursus-rapporteren-workshop-rapporteren.php

Training Italiaans Voor Beginners IN-Company Maatwerk

... Heeft u Italiaans nodig voor uw werk? En bent u het zat om steeds weer het woordenboek te pakken of om het internet te raadplegen? Dan is deze cursus een geschikte keuze voor u. Italiaans is geen gemakkelijke taal. De grammatica is veel anders dan die van de Nederlandse taal en ook lijken de woorden van beide talen niet op elkaar. Gelukkig hebben wij de geschikte cursus voor u. Met de cursus Italiaans voor beginners leert u nam...
246    incompany-training-cursus/cursus-italiaans-voor-beginners/italiaans-basiscursus.php

Training Klantgericht Denken En Handelen IN-Company Maatwerk

...in deze omgeving is het zeer van belang, dat de klant centraal komt te staan. Hoe u dit bereikt? Dat leert u tijdens deze training! Onderwerpen tijdens de trainings-dag(en) Wat Is Klantgerichtheid; Klantgericht Communiceren Uw Rol En Verantwoordelijkheid Klantgerichtheid Interne Klantgerichtheid Lastige Klanten En Klachtenafhandeling Klantgerichtheid Versus Beleefdheid. Resultaten voor Klantgericht Denken en Handelen Het programma is bewust meer praktijkgericht dan theoretisch. Korte inleidingen wisselen we af met rollenspelen, oefeningen, discussies en groepsopdrachten. Voor de implementatie van de ideeen in uw praktijk maakt u een actieplan. We gebruiken herkenbare voorbeelden en cases, die aansluiten op de praktijk in uw organisatie. Focus met het oog op talent en kwaliteit BV&T weet als professioneel opleider (me...
156    incompany-training-cursus/klantgerichtheid/klantgerichtdenken.php

Training MT Middel Management Intensief IN-Company Maatwerk

...nnis doet u op met de cursus Middelmanagement. Een puur praktische en boeiende cursus, waarin alle zaken, die in de dagelijkse praktijk een rol spelen uitgebreid aan bod komen. Onderwerpen tijdens de trainings-dag(en) Organisatiekunde, Doelstellingen Strategie En Planning Interne Organisatie En Bedrijfsprocessen Het Schrijven Van Een Advies Personeelsmanagement Het Nieuwe Werken Financieel Beheer En Analyse Marketing Management Leiderschapsstijlen En -vaardigheden Time Management Stressmanagement Praktijksituaties En -voorbeelden Persoonlijk Actieplan, Dos & Donts. Resultaten voor MT Middel Management Intensief Na afloop van de Cursus Middel Management: - weet u hoe u de organisatie van de restauratieve voorzieningen verbetert; - heeft u inzicht in hoe u efficienter kunt omgaan met de ruimtes in het gebouw; - weet u ho...
100    incompany-training-cursus/middel-management/middel-management.php

Page generated in 0.0543 seconds.