088-7744333

Logo BVT opleiding advies
Searching NEN 15224 Kwaliteitstraining

Uw zoek resultaat voor: NEN 15224 Kwaliteitstraining

Training Effectief Communicatie Beginnende Medewerker IN-Company Maatwerk

... Hoe verloopt communicatie nu precies? Welke wetmatigheden kunnen we daarin onderscheiden? Wat is non-verbale communicatie? Hoe belangrijk is goed waarnemen? Moet ik vooral observeren of juist onmiddellijk interpreteren? Hoe ondersteun ik mijn boodschap non-verbaal? In deze training worden de zojuist genoemde vragen beantwoord. Tijdens deze training worden er verschillende themas behandeld. U bepaalt zelf de inhoud van uw t...
21    incompany-training-cursus/cursus_communicatie_communiceren/training_communiceren.php

Training Medezeggenschap OR IN-Company Maatwerk

... Medezeggenschap is het uitoefenen van invloed op de arbeidsrelatie, arbeidsomstandigheden en de organisatie door werknemers. Dit kan op twee niveaus plaatsvinden: Binnen de onderneming. In dit geval is er sprake van medezeggenschap door een Ondernemingsraad (of eventueel een Personeelsvergadering). Ondernemingsoverschrijdend. In dit geval is er sprake van medezeggenschap door vakbonden. Goede communicatie met de bestuurder ...
102    incompany-training-cursus/medezeggenschapsraad/OR-training.php

Training Kwaliteitsbewustzijn IN-Company Maatwerk

... Kwaliteitsbewuste medewerkers zijn erg belangrijk voor een organisatie, maar zij zijn vooral belangrijk voor organisaties die producten leveren of diensten verlenen. Wanneer de producten of diensten van goede kwaliteit zijn zullen er namelijk meer klanten terugkomen. Kwaliteitsbewustzijn bij medewerkers houdt in dat zij weten wat de impact is van hun werkzaamheden op het eindresultaat. Hierdoor zijn zij gemotiveerd om een g...
27    incompany-training-cursus/cursus-kwaliteit-bewust-zijn/training-kwaliteits-bewust-zijn.php

Training Technisch Vakkracht Vapro IN-Company Maatwerk

...Het is niet voor niets, dat de aandacht voor vakkrachten in het algemeen sterk is toegenomen. In deze cursus, leert u precies wat de kerntaken zijn van uw werkzaamheden als productie medewerker. Na het volgen van deze cursus werken uw medewerkers met meer zelfvertrouwen binnen uw organisatie. Onderwerpen tijdens de trainings-dag(en) Procestechniek; Procesbeheersing Logistiek MRP ~ JIT ~ TOC Exacte Vakken Werktuigbouwkunde Kwaliteit Veiligheid Milieunormen. Resultaten voor Technisch vakkracht Vapro Deze interessante cursus biedt een volledig overzicht van alle relevante aspecten binnen het gebied van productie en mechanisatie. Aan het eind van deze cursus heeft u een zeer actueel en diepgaand inzicht in de mechanische of proces productie. De cursus wordt afgesloten met een toets waarna u een certificaat Technisch Vakk...
69    incompany-training-cursus/technisch-vakkracht/technisch-vakkracht.php

Training Mentor Opleiding IN-Company Maatwerk

...doelgerichte en slagvaardige training kijken we graag mee waar de competenties en vaardigheden in de training komen te liggen. De interactie en didactische sturing staan voorop. De aankomende coach heeft naar ons idee al veel in eigen huis, deze kennis gaan wij borgen. De andere tools kunnen hierin bijdragen, waardoor de effectiviteit gegarandeerd wordt. Onderwerpen tijdens de trainings-dag(en) Leren En Opleiden In Uw Organisatie, Didactische Hulpmiddelen Communicatiemethodes Non-verbaal En Verbale Informatie Evaluatiegesprekken Hoe Om Te Gaan Met Weerstand Persoonlijk Actieplan, Dos & Donts. Resultaten voor Mentor Opleiding Na het volgen van deze training is het u duidelijk geworden hoe u moet omgaan met specifieke vragen en het geven van instructies. U leert ook de richtlijnen kennen, waarin mensen zich manifeste...
70    incompany-training-cursus/train-de-trainer/train-de-trainer.php

Training Inwerken En Instrueren IN-Company Maatwerk

... Om een opdracht goed te kunnen uitvoeren is er van tevoren een duidelijke instructie nodig. Vaak komt het echter voor dat er zaken worden vergeten of dat de instructiegever niet volledig te begrijpen is. Hierdoor kan een opdracht wel eens misgaan. Om dit te voorkomen biedt BV&T een cursus aan waarin u leert om op de juiste manier instructies te geven. BV&T biedt voor al uw vragen over instructies geven een uitstekend en vol...
24    incompany-training-cursus/instructievaardigheden/cursus-instructievaardigheden.php

Training Conflicthantering IN-Company Maatwerk

... Conflicten ontstaan in elke werkomgeving. Er kunnen verschillende belangen ontstaan. Men krijgt heftige kritiek. Er kunnen allerlei communicatiestoornissen ontstaan. Daar waar mensen met elkaar werken bestaan er verschillen. Conflictsituaties roepen vaak spanningen op en mensen ervaren een conflict vaak als destructief. Als er echter goed met conflicten wordt omgegaan zijn ze juist constructief. Conflicten lossen vaak iets ...
83    incompany-training-cursus/training-conflicthantering/conflicthantering-training.php

Training Persoonlijke Effectiviteit IN-Company Maatwerk

... Wilt u op uw werk graag doelgerichter en slagvaardiger te werk gaan? En wilt u meer aandacht krijgen voor de werkzaamheden binnen uw werk en uw persoonlijke effectiviteit vergroten? In deze zeer inspirerende training leert u beter naar uzelf te luisteren en constructief op te treden. U krijgt meer inzicht in uzelf en leert uw werk te ordenen om tot een beter resultaat te komen.De training Persoonlijke effectiviteit is bedoe...
50    incompany-training-cursus/persoonlijke-effectiviteit/persoonlijke-effectiviteit.php

Training Werkvoorbereiding IN-Company Maatwerk

... En juiste werkvoorbereiding verbetert het bedrijfsresultaat! De rol van werkvoorbereider is door de toenemende werk- en tijdsdruk een veeleisende en verantwoordelijke functie. Fouten in de voorbereiding kunnen namelijk leiden tot hoge kosten in het vervolgproces. In deze cursus leer je het werk van optimale werkvoorbereiding, beheerst en tijdig inrichten. Je leert anticiperen op afwijkingen en hier creatief op inspelen. Daa...
91    incompany-training-cursus/cursus-werkvoorbereiding/cursus-werkvoorbereider.php

Training VCA Voor Leidinggevenden VCA-VOL IN-Company Maatwerk

... Met een VCA-Vol cursus bij BV&T bedrijfsopleiding haalt u vertrouwd, snel en makkelijk uw VCA-Vol certificaat. BV&T komt naar u toe om alles binnen uw organisatie of bedrijf te verzorgen. De cursus, oefenexamens als ook het examen opzich. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling. Uw medewerkers worden volledig begeleidt tot het examen. De training voor het examen zal er een proef examen worden afgenomen. Tevens is het mogel...
134    incompany-training-cursus/in-company-vca-vol-cursus/cursus-vca-vol.php

Training ISO 9001:2015 Beknopt Opfris Cursus IN-Company Maatwerk

...een. Want hoe houdt u zicht op kwaliteit in een organisatie, die steeds verandert? In deze opleiding ontwikkelt u kennisvaardigheden, zodat u met uw bedrijf kunt meegroeien. U leert om zaken in het juiste perspectief te plaatsen. U krijgt praktische richtlijnen aangereikt om uw organisatie duurzaam te kunnen verbeteren. Onderwerpen tijdens de trainings-dag(en) Ontwikkeling In De Kwaliteitszorg, Normering Kwaliteitssystemen Bedrijfsprocessen Beschrijven Procesbeheersing Technieken Kwaliteit In De Dienstverlenende Organisatie Implementatie Beoordeling Van Managementsystemen. Resultaten voor ISO 9001:2015 Beknopt Opfris Cursus De opleiding Kwaliteitsmanagement is een volwaardige opleiding. U verkrijgt deskundigheid in duurzame verbetering van uw organisatie. U maakt kennis met de verschillende kwaliteitsprocedures, hier...
28    incompany-training-cursus/iso_normering_cursus/iso_normen_certificering.php

Training Resultaat Effectief Leidinggeven IN-Company Maatwerk

...ardige training kijken we graag mee waar de competenties en vaardigheden in de training komen te liggen. De interactie en didactische sturing staan voorop. De aankomende coach heeft naar ons idee al veel kennis in eigen huis. Deze kennis gaan wij borgen. De andere tools kunnen hierin bijdragen, waardoor de effectiviteit gegarandeerd wordt. Onderwerpen tijdens de trainings-dag(en) Leren En Opleiden In Uw Organisatie, Didactische Hulpmiddelen Communicatiemethodes Non-verbaal En Verbale Informatie Evaluatiegesprekken Hoe Om Te Gaan Met Weerstand In Opbouwende Lijn Instructies Geven Persoonlijk Actieplan, Dos & Donts. Resultaten voor Resultaat Effectief Leidinggeven Na het volgen van deze training is het geven van instructies en het omgaan met de specifieke vragen u duidelijk geworden. U leert ook de richtlijnen kennen...
84    incompany-training-cursus/coachen/coachen-resultaatgericht.php

Training Bedrijfsspecifieke Logistiek IN-Company Maatwerk

... onvoldoende stuurinformatie uit het systeem. De kernoorzaak is dat er onvoldoende kennis aanwezig is van de logistieke concepten waar deze pakketten op zijn gebaseerd. Daarnaast is het van belang, dat zowel management als uitvoerenden, de logistieke processen binnen het bedrijf kennen, omdat deze als basis dienen voor de inrichting van het pakket en begrijpen wat het betekent om integraal te denken en te handelen. Onderwerpen tijdens de trainings-dag(en) Module 1, Integrale Logistiek; Module 2 Logistieke Concepten Module 3 Goederenstroombeheersing Module 4 Capaciteitsplanning Module 5, Bedrijfscasus ~ketenbenadering~. Resultaten voor Bedrijfsspecifieke Logistiek U krijgt kennis en inzicht in logistieke concepten, zodat u het volledige potentieel van het logistieke pakket kunt gebruiken, toegesneden op uw bedrijfsspe...
132    incompany-training-cursus/cursus-logistiek-management/training_logistiek.php

Training Frans Voor Beginners IN-Company Maatwerk

... In de cursus Frans komen punten naar voren ~zoals handige zinnen en uitdrukkingen~, die u kunt gebruiken om met succes te communiceren in een zakelijke omgeving. Deze effectieve cursus gaat in op communicatieve vaardigheden. Deze vaardigheden heeft u nodig als u bijv. gaat telefoneren, zakelijke gesprekken wilt voeren, danwel bezoek wilt ontvangen. Bovendien leert u een aantal basisvaardigheden in schrijfvaardigheid. In dez...
128    incompany-training-cursus/cursus-frans-voor-beginners/basiscursus-frans.php

Training Effectief Telefoneren IN-Company Maatwerk

...p het gebied van communicatie, commercie en interne daadkracht. U leert en oefent in deze training de dos en donts van het telefoonverkeer en u leert de kracht en het belang van de verbale communicatie. Onderwerpen tijdens de trainings-dag(en) Dagelijkse Praktijk; Doorbreken Van Patronen Telefoonirritatie Regels Doorverbinden Telefonische Klachtenafhandeling Wanneer Belscripts En Hoe Gesprekstechnieken Persoonlijk Actieplan, Dos & Donts. Resultaten voor Effectief Telefoneren Daarbij heeft u gewonnen aan zelfverzekerdheid en zelfbewustzijn. U bent zich bewust van de belangrijke rol die u binnen uw organisatie vervult. U gaat zelfbewuster en slagvaardiger om met communicatie. U beheerst de centrale themas van klantgericht telefoneren en u hebt geleerd van uw eigen ervaring en die van uw medecursisten. Door deze tr...
13    incompany-training-cursus/training/effectief_telefoneren.php

Page generated in 0.1574 seconds.