088-7744333

Logo BVT opleiding advies
Searching NEN 15224 Kwaliteitstraining

Uw zoek resultaat voor: NEN 15224 Kwaliteitstraining

Training Verkoop Binnendienst IN-Company Maatwerk

... U gaat of bent werkzaam als commercieel binnendienstmedewerker? U wilt een uitstekend contact met uw klanten opbouwen? U wilt beschikken over een proactieve en klantgerichte houding? En u wilt effectief samenwerken met de binnendienst of andere afdelingen? Dan is de training Commerciele Binnendienst zeer geschikt voor u. Alle vaardigheden om uitstekend als commercieel binnendienstmedewerker te kunnen functioneren, komen in ...
175    incompany-training-cursus/commerciele-binnendienst/commerciele-binnendienst-training.php

Training NT2 Nederlands Leren IN-Company Maatwerk

... Een inburgeringscursus is geen gemakkelijke zaak. U dient als immigrant veel te weten over Nederland, waaronder de Nederlandse geschiedenis, cultuur en staatsinrichting. Daarnaast is het ook nog eens noodzakelijk om de Nederlandse taal redelijk te beheersen.Ons cursussysteemMet ons systeem duurt het ongeveer 30 uur om genoeg te kennis te hebben voor het inburgeringsexamen. Daarbij hoeft u niet per se al over basiskennis van...
171    incompany-training-cursus/inburgeringscursus/nieuwkomers-allochtonen.php

Training Kwaliteitsmanagement ISO 9001:2015 IN-Company Maatwerk

... Een van de aspecten van een goede bedrijfsvoering is kwaliteitsmanagement. Als hulpmiddel daarvoor zijn de normen van NEN-EN-ISO 9001 van toepassing. Daarin zijn internationaal erkende regels voor kwaliteitssystemen opgenomen. Bedrijven die willen voldoen aan deze normen, bijvoorbeeld omdat zij gecertificeerd willen worden, dienen de strekking en inhoud daarvan te kunnen vertalen naar hun bedrijfssituatie. Deze cursus leert...
221    incompany-training-cursus/Kwaliteitstrainingen/kwaliteitsmanagement.php

Training Intensief Kwaliteitsbeleid IN-Company Maatwerk

...ieerd kennis overbrengen. Deze aanpak gaat uit van persoonlijke verandering waarbij U als deelnemer onderzoekt wat er werkt inplaats van wat er verkeerd gaat. De focus wordt gelegd op daadkrachtig beslissingen te nemen, eigenaarschap en samenwerking. Dit levert op alle tereinen tijdwinst op. En is het belangrijk dat dit een grote bijdrage levert aan een succesvolle leer curve. BV&T opleiding & advies, meer dan alleen trainen | Vindt er een verandering plaats in uw zaak? Leer een veranderstrategie op te stellen en laat ons u helpen | Neem vrijblijvend contact op Opleidingsbureau voor in-company op locatie Werkend, IN-Company, Trainen, Opleiden, Workshop, Trainingsbureau ...
146    incompany-training-cursus/Kwaliteitstrainingen/kwaliteitsbeleid.php

Training Effectief Communicatie Beginnende Medewerker IN-Company Maatwerk

... Hoe verloopt communicatie nu precies? Welke wetmatigheden kunnen we daarin onderscheiden? Wat is non-verbale communicatie? Hoe belangrijk is goed waarnemen? Moet ik vooral observeren of juist onmiddellijk interpreteren? Hoe ondersteun ik mijn boodschap non-verbaal? In deze training worden de zojuist genoemde vragen beantwoord. Tijdens deze training worden er verschillende themas behandeld. U bepaalt zelf de inhoud van uw t...
21    incompany-training-cursus/cursus_communicatie_communiceren/training_communiceren.php

Training Beginnend Leidinggeven IN-Company Maatwerk

... Hoe creeert u op een natuurlijke en prettige manier draagvlak voor uw ideeen? Hoe zorgt u voor een goede relatie in de samenwerking, zodat persoonlijke, afdelings- en organisatiedoelen worden gehaald? Aan uw gedrevenheid ligt het niet. U weet wat u wilt. Toch kan het soms lastig zijn mensen mee te krijgen. Hoe wordt ~ja~ zeggen nu ook daadwerkelijk ~ja~ doen? In deze inspirerende training staat u als leidinggevende centraal...
172    incompany-training-cursus/effectief_beinvloeden/cursus_leidinggeven_beinvloeding.php

Training Lean By Kaizen Procesverbetering IN-Company Maatwerk

... Elke organisaties kent zijn eigen productieprocessen. Voor bedrijven die tastbare goederen produceren is dit heel duidelijk zichtbaar, maar ook zorg- en dienstverlenende organisaties kennen processen. Hetzelfde geldt voor afdelingen die indirect betrokken zijn bij de productie, zorg of dienstverlening. Denk aan de schoonmaakdienst, de receptie, de engineering, het bedrijfsbureau, de inkoop of verkoop, de administratie enzov...
168    incompany-training-cursus/LEAN_by_KaiZen/cursus-lean-by-kaizen.php

Training Medezeggenschap OR IN-Company Maatwerk

... Medezeggenschap is het uitoefenen van invloed op de arbeidsrelatie, arbeidsomstandigheden en de organisatie door werknemers. Dit kan op twee niveaus plaatsvinden: Binnen de onderneming. In dit geval is er sprake van medezeggenschap door een Ondernemingsraad (of eventueel een Personeelsvergadering). Ondernemingsoverschrijdend. In dit geval is er sprake van medezeggenschap door vakbonden. Goede communicatie met de bestuurder ...
102    incompany-training-cursus/medezeggenschapsraad/OR-training.php

Training Technisch Vakkracht Vapro IN-Company Maatwerk

...Het is niet voor niets, dat de aandacht voor vakkrachten in het algemeen sterk is toegenomen. In deze cursus, leert u precies wat de kerntaken zijn van uw werkzaamheden als productie medewerker. Na het volgen van deze cursus werken uw medewerkers met meer zelfvertrouwen binnen uw organisatie. Onderwerpen tijdens de trainings-dag(en) Procestechniek; Procesbeheersing Logistiek MRP ~ JIT ~ TOC Exacte Vakken Werktuigbouwkunde Kwaliteit Veiligheid Milieunormen. Resultaten voor Technisch vakkracht Vapro Deze interessante cursus biedt een volledig overzicht van alle relevante aspecten binnen het gebied van productie en mechanisatie. Aan het eind van deze cursus heeft u een zeer actueel en diepgaand inzicht in de mechanische of proces productie. De cursus wordt afgesloten met een toets waarna u een certificaat Technisch Vakk...
69    incompany-training-cursus/technisch-vakkracht/technisch-vakkracht.php

Training Didactische Vaardigheden IN-Company Maatwerk

...formuleert u uw voornemens voor uw praktijksituatie. In elk trainingsblok krijgt u een praktische opdracht mee. Onderwerpen tijdens de trainings-dag(en) Aansluiten Op De Beginsituatie; Didactische Vaardigheden Lesdoelen Formuleren Leerstijlen Van Volwassenen Interactie Met Cursisten Omgaan Met Lastig Gedrag Hulpmiddelen Gebruiken Lesplannen Maken Trainen Op Inhoud. Resultaten voor Didactische Vaardigheden Inspirerend trainen met duurzaam resultaat biedt je professionalisering op de drie belangrijkste aspecten van het trainerschap: Ten eerste ontwikkel je een originele zienswijze op opleiden en leren waardoor je in staat ben om trainen in een breder perspectief te plaatsen. Je wilt immers dat het echte klantprobleem opgelost wordt en daar is vaak meer voor nodig dan alleen een training. Daarnaast krijg je meer inzicht...
184    incompany-training-cursus/didactische-vaardigheden/didactiek-didactische-vaardigheden.php

Training Verzuimgesprekken IN-Company Maatwerk

...nde is van groot belang bij een snelle terugkeer van de werknemer. Een heldere visie op verzuim, gecombineerd met goede gespreksvaardigheden, is dan ook belangrijke bagage voor leidinggevenden en HRM-functionarissen om de verzuimcijfers laag te kunnen houden. BV&T biedt hiervoor de cursus ~Verzuimgesprekken voeren~ aan. De training bestaat uit vier dagdelen, verspreid over twee trainingsdagen. Na korte theoretische inleidingen gaat u met elkaar in gesprek over uw visie en aanpak van verzuim. Het grootste deel van de tijd besteden we aan oefeningen in gespreksvaardigheden. Hierbij gaan we in op verschillende soorten verzuimgesprekken. Eigen ervaringen en praktijksituaties worden gebruikt als oefenmateriaal. Bij de oefeningen wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de door de cursisten ingebrachte casustiek. Onderwer...
199    incompany-training-cursus/cursus-verzuim-management/training-verzuimgesprekken-voor-leidinggevenden.php

Training Mentor Opleiding IN-Company Maatwerk

...doelgerichte en slagvaardige training kijken we graag mee waar de competenties en vaardigheden in de training komen te liggen. De interactie en didactische sturing staan voorop. De aankomende coach heeft naar ons idee al veel in eigen huis, deze kennis gaan wij borgen. De andere tools kunnen hierin bijdragen, waardoor de effectiviteit gegarandeerd wordt. Onderwerpen tijdens de trainings-dag(en) Leren En Opleiden In Uw Organisatie, Didactische Hulpmiddelen Communicatiemethodes Non-verbaal En Verbale Informatie Evaluatiegesprekken Hoe Om Te Gaan Met Weerstand Persoonlijk Actieplan, Dos & Donts. Resultaten voor Mentor Opleiding Na het volgen van deze training is het u duidelijk geworden hoe u moet omgaan met specifieke vragen en het geven van instructies. U leert ook de richtlijnen kennen, waarin mensen zich manifeste...
70    incompany-training-cursus/train-de-trainer/train-de-trainer.php

Training VCA Basis Veiligheid VCA-Basis IN-Company Maatwerk

... Met een VCA cursus bij BV&T bedrijfsopleiding haalt u vertrouwd, snel en makkelijk uw VCA certificaat. BV&T komt naar u toe om alles binnen uw organisatie of bedrijf te verzorgen. De cursus, oefenexamens als ook het examen opzich. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling. Uw medewerkers worden volledig begeleidt tot het examen. De training voor het examen zal er een proef examen worden afgenomen. Tevens is het mogelijk om d...
135    incompany-training-cursus/basis-cursus-vca/vca-basis-cursus.php

Training Lean By Kaizen Verbetermanagement IN-Company Maatwerk

... Vrijwel elke organisatie is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om haar resultaten te verbeteren. Iedereen wil graag een voorsprong op zijn concurrenten hebben en houden. Om dat te kunnen moeten wij beter zijn dan onze concurrent en moeten wij onze prestaties verbeteren. Innovatie is daarvoor een vertrouwde oplossing maar vraagt enorme investeringen in tijd en geld. En wij hebben vaak alles, behalve tijd en geld! De huid...
169    incompany-training-cursus/LEAN_by_KaiZen/cursus-toc-lean-kaizen.php

Training Quality Manager Kwaliteit QHSA IN-Company Maatwerk

...inator is geen eenvoudige. De functionaris wordt veelal belast met complexe taken zoals het opzetten en/of onderhouden van een zorgsysteem en het uitvoeren van het beleid. De materie is complex, er zijn talloze valkuilen, de organisatie moet er nog aanwennen, de functionaris heeft ernaast nog een taak, etc. Kortom reden temeer om de betreffende functionaris praktische hulp te geven bij het uitoefenen van zijn/haar taak. Onderwerpen tijdens de trainings-dag(en) Managementsysteem, Kwaliteitsbeleid Uiteengezet Hoe Organiseer Je De Uitvoering Van De Systeemprocessen Interpretatie Van De Norm Naar Praktijk Omgaan Met Knelpunten In De Samenwerking Optimale Rapportage Voor Auditors Persoonlijk Actieplan. Resultaten voor Quality Manager Kwaliteit QHSA Effectief vorm en inhoud kunnen geven aan kwaliteitsdenken in de eigen o...
167    incompany-training-cursus/cursus-kwaliteit-coordinator/De-kwaliteitscoordinator.php

Page generated in 0.22 seconds.