088-7744333

Logo BVT opleiding advies
Searching Projectmanagement

Uw zoek resultaat voor: Projectmanagement

Training Projectmanagement IN-Company Maatwerk

... Slagvaardig en doeltreffend aan een taak beginnen en afronden, is een kunst op zichzelf. In deze brede training komen alle aspecten aan de orde, die essentieel zijn voor het juist laten slagen van projectmatig denken. Wat betekent dit concreet? Efficientie is hierbij een goed woord. Wij trainen in hoe u kunt omgaan met geld, tijd, kwaliteit en netwerkplanning! Onderwerpen tijdens de trainings-dag(en) Project Resu...
56    incompany-training-cursus/cursus-project-management/training-praktische-projectmanagement.php

Training Projectmanagement IN-Company Maatwerk

... Deze training heeft een zeer interactief karakter met een mix van werkvormen. U gaat vanuit uw eigen praktijksituatie aan de slag. Een project moet volgens afgesproken specificaties op tijd en binnen overeengekomen budget zijn afgerond. Het gaat in deze training erom, dat verschillende teamleden of afdelingen op een lijn komen te zitten, zonder dat u daarbij direct positie inneemt. Onderwerpen tijdens de training...
88    incompany-training-cursus/training_projectmanagement/project-leider_management.php

Training Optimale Bedrijfskunde IN-Company Maatwerk

...ing, organisatie en persoonlijke doelstellingen op doelmatige wijze en in goede harmonie met uw eigen medewerkers gerealiseerd worden. Hierbij gaan wij uit van de laagste kosten. Onderwerpen tijdens de trainings-dag(en) Productievoorbereiding; Productieplanning Kostenbeheersing Projectmanagement Timemanagement Denkprocessen Voor Storing Zoeken Onderhoudsbeheersing Persoonlijk Actieplan, Dos & Donts. Resultaten voor Optimale Bedrijfskunde U krijgt kennis van en inzicht in aspecten van de (productie/werk) voorbereiding. U verwerft kennis en inzicht in het hoe en waarmee het werk moet worden uitgevoerd. Wat de gewenste resultaten zijn en wat de meest geschikte methode van werken is om dat resultaat te bereiken. Alle modules van deze training kunnen ook afzonderlijk worden gevolgd. U ontvangt na dit uitvoeri...
86    incompany-training-cursus/bedrijfskunde/opleiding-bedrijfskunde.php

Page generated in 0.0153 seconds.